Posifon erbjuder GPS-larm, mobila trygghetslarm och medicinpåminnare för ökad trygghet och självständighet.

Senaste nytt:

KOMMUNERNAS SVAR PÅ SOCIALSTYRELSENS RAPPORT OM GPS-LARM OCH TRYGGHETSKAMEROR

Seminarium på MVTe.  I november presenterade Socialstyrelsen sin rapport ”Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner”. I rapporten ställde Socialstyrelsen sig positiv till användandet… Fortsätt läsa »

Posifons Trygghetstjänster

Frihet att vara aktiv ute

Visst ska ett trygghetslarm fungera även ute! Framförallt viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Posifons mobila trygghetslarm ger ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga, med hjälp av våra GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position var man är. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet. Med våra mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad. Vi mår alla bra av att människor är aktiva ute!

Posifon på din arbetsplats

Alla kan ha behov av en larmfunktion, frågan är bara när och varför. Vissa arbetar ensamma i miljöer där ingen hittar dem om något händer. Andra kan ibland känna sig hotade på jobbet eller fritiden. Den tredje engagerar sig i riskfyllda fritidsaktiviteter. Skälet spelar ingen roll. Posifon erbjuder sina specialbyggda GPS-larm/personlarm till alla som har behovet. Förutom att ge trygghet för användare och minskad oro för anhöriga så underlättar Posifons tjänster arbetsledningen och planering. Tack vare diskret utseende eller dold placering behöver larmet inte utgöra en begränsning i utsatta situationer. Kontakta oss gärna för en diskussion om hur tjänsterna kan anpassas för era behov.

Trygghetsskapande funktioner

Användarens livssituation och förmåga avgör vilka funktioner som är viktiga för att känna trygghet. För vissa är möjligheten att enkelt larma till anhöriga eller en larmcentral avgörande. För omsorgspersonal och anhöriga till en person med demenssymtom som ibland har svårt att lokalisera sig är det en ömsesidig trygghet att kunna bli varse om personen rör sig utanför ett förbestämt trygghetsområde, t.ex. sina vanliga promenadvägar. Om personen inte har insikt om när det kan vara bra att be om hjälp finns möjligheten för behöriga att vid tillfälle lokalisera personen på distans. Posifons tjänster och produkter är flexibla och kan individanpassas. Inställningarna kan lätt ändras när behoven och kraven förändras. Posifons olika mobila trygghetslarm används framförallt som hjälpmedel vid demens eller vid andra kognitiva sjukdomar och i LSS verksamhet. Våra mobila trygghetslarm kan bäras runt halsen, handleden, i skon eller i bältet.

Vetenskapligt utvärderat

På Posifon värdesätter vi den personliga integriteten och att användaren kan bibehålla sin självständighet och frihet trots en förändrad livssituation eller hälsobild. Utifrån denna grundvärdering har vi utvecklat ett flexibelt system för att passa många olika behov. Idag erbjuder vi de enda vetenskapligt utvärderade GPS-baserade mobila trygghetslarmen i Sverige. Hög IT-säkerhet är självklart och att användandet loggas. Vi har som enda svenska leverantör utarbetat etiska riktlinjer för användningen av mobila trygghetslarm. Vi har gjort det ihop med ledande forskare och du kan läsa mer i vår kunskapsbank om riktlinjerna och en internationellt publicerad vetenskapliga studie där våra tjänster och GPS-larm utvärderats.

Nytta För Alla

Äldre och fortsatt aktiv

Även om man är äldre, kanske börjar känna sig lite skröplig och har behov av stöd i bostaden, vill man komma ut på egen hand: Ta en promenad, gå ut med hunden, gå till affären, besöka vänner eller kanske bara få frisk luft. Att kunna göra saker på egen hand utan assistans ger ökad livskvalitet. Med Posifons trygghetslösning och våra mobila trygghetslarm erbjuds den extra trygghet som behövs för att användare, anhöriga och omsorgsgivare skall känna sig trygga. Användaren bestämmer ihop med sina närstående vem som skall nås av ett larm, det kan vara en anhörig, vårdpersonalen eller en larmcentral. Den som tar emot ett larm får ett telefonsamtal eller ett SMS och med hjälp av en internetuppkopplingen kan de se var användaren befinner sig.

Oavsett om man bor kvar i sin gamla bostad eller har flyttat till ett äldreboende kan man klara sig på egen hand i fler situationer och därmed underlätta för omsorgsgivaren. Behöver man assistans eller kommer vilse krävs inga stora räddningsinsatser. Det är enkelt att bli funnen.

Vi på Posifon tycker att de etiska aspekterna vid användande i omsorgssammanhang är mycket viktiga. Vi har därför tagit fram etiska riktlinjer för användande av mobila trygghetslarm. Dessa samt flera intressanta rapporter kan du läsa i vår kunskapsbank.

Så fungerar larmfunktionen

 1. Med ett mobilt trygghetslarm med larmknapp räcker ett enkelt tryck för att larma till omsorgspersonalen eller anhöriga. Flera personer kan ringas upp utefter en lista. Som en extra säkerhet sänds även ett sms med en förinställd text.
 2. Via mobilnätet skickar enheten ett meddelande med användarens position till en hemsida som kan nås av anhöriga.
 3. På en karta kan mottagarna av larmet se var du befinner dig. Med vissa enheter nås kartan via en dedikerad anhörigenhet.
 4. Larmmottagaren får snabbt en uppfattning om situationen och kan fatta beslut om vilken hjälp som behövs. Under tiden kan ni ha muntlig kontakt och behålla lugnet.

Frihetskänsla och aktivitet

Har man en funktionsnedsättning i något avseende händer det att man stöter på problem eller hinder när man är ute. Man hamnar i situationer som man inte kan klara ut på egen hand. En rullstol kan gå sönder eller välta, en krycka kan slinta så att man ramlar. En kronisk sjukdom gör sig påmind så att man inte känner sig bekväm med att gå vidare.

Det här är självklart för de flesta men har man en kronisk somatisk funktionsnedsättning eller kognitiva besvär är det inte lika enkelt. Även om man själv vill och tycker att man kan kanske föräldrarna sätta stopp av oro för att man skall hamna i svårigheter. Eller ännu värre, kräver att följa med!

Med hjälp av våra mobila trygghetslarm hoppas vi att du kan vara mer självständig, mer aktiv och klara mer på egen hand. Och att dina anhöriga blir lugnare. Vi tycker att du inte skall behöva avstå på grund av risker som dessa. Man vill ju klara sig själv och inte alltid vara beroende av att någon alltid följer med.

Så fungerar lokalisering

 1. Om användaren av ett mobilt trygghetslarm saknas kan anhöriga eller omsorgspersonal med hjälp av vår larmportal, eller en anhörigplatta få fram tillförlitlig position som gör det enkelt att lokalisera användaren.
 2. Efter påbörjad lokalisering skickas nya positioner regelbundet, så att man kan följa användarens rörelser. Med några av våra mobila trygghetslarm visas även tidigare positioner.
 3. Med hjälp av ett mobilt trygghetslarm kan man enkelt hitta användaren och hjälpa denne tillbaka. Om man använder en anhörigplatta kan man till och med bli guidad till användarens position med hjälp av en kompassnål på kartan.

Livsglädje för aktiva seniorer

Posifon positioneringssystem ger den trygghet som behövs när du kommer till nya platser eller till områden där det kan vara svårt att orientera sig. Eller när du deltar i mer riskfyllda fritidsaktiviteter. Befinner du dig i skog och mark eller på främmande orter kan det vara tryggt att veta att om en olycka är framme kan man lätt larma och enkelt få hjälp. När man blir lite äldre kanske inte hälsan heller är helt stabil i alla lägen.

Med Posifons internetbaserade trygghetstjänster kan du söka hjälp om du hamnar i svårigheter. Du bestämmer själv vem du vill nå med ett larm. Det kan vara anhörig, reskamrat eller larmcentral. Då du larmar får larmmottagaren ett samtal eller ett SMS från dig och med larmportalen kan de se var du befinner dig.

Om man saknar dig går det att lokalisera dig med hjälp av larmportal, men bara om du själv tillåter. Med Posifon kan du snabbt få kontakt och få rätt hjälp på rätt plats.

Så fungerar trygghetsområden

 1. Tillsammans beslutas omfattningen av det området som den aktive rör sig i dagligen. Ett något större område registreras enkelt via vår larmportal eller en anhörigenhet.
 2. Den aktive användaren bär ett av Posifons mobila trygghetslarm på dagarna, och behöver inte oroa sig för att orientera fel.
 3. Om användaren passerar utanför det angivna området meddelas valda anhöriga eller omsorgspersonal, via sms, samtal eller larmsignal på en anhörigenhet.
 4. Anhöriga och personalen kan också söka efter användaren på en karta, och snabbt hitta och hjälpa denne. Har användarens mobila trygghetslarm samtalsfunktion kan man också hålla kontakten och hjälpa till på distans.