Posifon erbjuder GPS-larm, mobila trygghetslarm och medicinpåminnare för ökad trygghet och självständighet.

Posifon AB vann regionernas stora upphandling av mobila trygghetslarm
Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-baserade mobila trygghetslarm och medicinpåminnare...
Läs mer

Trygghetsskapande välfärdsteknik från Posifon

Personas marginal
Frihet att vara aktiv ute
Visst ska ett trygghetslarm fungera även ute! Framförallt viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Posifons mobila trygghetslarm ger ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga, med hjälp av våra GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position var man är. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet. Med våra mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad. Vi mår alla bra av att människor är aktiva ute!
Inställingar gun marginal
Medicinpåminnare för varje behov
En del personer har mycket mediciner vid flera tillfällen och andra har mer sällan. Oavsett behov och omfattning är det dock viktigt att få sin medicin på rätt tid.  Beroende på vilket behov som föreligger finns olika enheter av medicinpåminnare för att anpassas till den enskildes förutsättningar och önskemål. Medicinpåminnare skapar förutsättning för att via SMS meddela personens omgivning om denne inte tagit sin medicin och därigenom säkerställa medicinintag. Posifons utgångspunkt är att erbjuda kvalitetssäkrade produkter och tjänster som möjliggör en helhetslösning för medicinhantering. Vi har marknadens bredaste sortiment av olika medicinpåminnare. Vi har smarta och uppkopplade enheter för personer som har dosförpackade läkemedel i form av Apodos samt enheter för dem som har sin medicin förpackad i blister eller burk.
Trygghetsskapande teknik
Trygghetsskapande funktioner
Användarens livssituation och förmåga avgör vilka funktioner som är viktiga för att känna trygghet. För vissa är möjligheten att enkelt larma till anhöriga eller en larmcentral avgörande. För omsorgspersonal och anhöriga till en person med demenssymtom som ibland har svårt att lokalisera sig är det en ömsesidig trygghet att kunna bli varse om personen rör sig utanför ett förbestämt trygghetsområde, t.ex. sina vanliga promenadvägar. Om personen inte har insikt om när det kan vara bra att be om hjälp finns möjligheten för behöriga att vid tillfälle lokalisera personen på distans. Posifons tjänster och produkter är flexibla och kan individanpassas. Inställningarna kan lätt ändras när behoven och kraven förändras. Posifons olika mobila trygghetslarm används framförallt som hjälpmedel för ökad trygghet utomhus, vid demens eller vid andra kognitiva sjukdomar och i LSS verksamhet. Våra mobila trygghetslarm kan bäras runt halsen, handleden, i skon eller i bältet vilket ger förutsättningar att hitta...
Introduktion Mats marginal
Vetenskapligt utvärderat
På Posifon värdesätter vi den personliga integriteten och att användaren kan bibehålla sin självständighet och trygghet trots en förändrad livssituation eller hälsobild. Utifrån denna grundvärdering har vi utvecklat ett flexibelt system för att passa många olika behov både kopplat till våra GPS-larm men också för gällande medicinpåminnare. Idag erbjuder vi de enda vetenskapligt utvärderade GPS-baserade mobila trygghetslarmen i Sverige. Hög IT-säkerhet är självklart och att användandet loggas. Vi har som enda svenska leverantör utarbetat etiska riktlinjer för användningen av mobila trygghetslarm. Vi har gjort det ihop med ledande forskare och du kan läsa mer i vår kunskapsbank om riktlinjerna och en internationellt publicerad vetenskapliga studie där våra tjänster och GPS-larm utvärderats. Våra medicinpåminnare är även de vetenskapligt utvärderade, både Careousel som Medido. I en studie med Careousel så konstaterades att 96% av de anhöriga och 86% av användarna kände mindre oro kopplat till...

Nytta för alla!

gps-tracker-minifinder-pico-blue-3
Så fungerar larmfunktionen
Läs mer
Med posifon ges möjlighet att njuta av livet även som senior
Så fungerar lokalisering och trygghetsområde
Läs mer
En användare av Posifon GeoSKeeper tillsammans med en anhörig.
Äldre och fortsatt aktiv med ett GPS-larm
Läs mer
_VH_3285
Livsglädje för aktiva seniorer
Läs mer
careouseladvance7687-2 vit bakgrund
Rätt medicin i rätt tid gör skillnad
Läs mer
man-holiday-people-face-1024x683
Fördelar med medicinpåminnare för användare
Läs mer
photo-memory-grandma-1024x683
Fördelar med medicinpåminnare för anhöriga
Läs mer
doctor-563428_1920-1024x683
Vårdekonomi med medicinpåminnare
Läs mer