Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Om oss

Posifons tjänster ger ökad trygghet för alla, överallt, oavsett ålder och livssituation.

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet.

För att nå detta ska Posifon, för olika målgrupper, utveckla och erbjuda anpassade mobila trygghetssystem med avancerade kringtjänster. Posifon är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm, och medicinpåminnare. För att läsa mer om våra medicinpåminnare besök www.careousel.se. Vi arbetar även i Norge och har planer på att expandera ytterligare.

Trygghet för alla

Våra tjänster gör det möjligt att vara mer självständig utan att missta tryggheten av att anhöriga har förutsättningar att snabbt kunna hjälpa till om man behöver. Posifon är ett kundnära företag som värderar relationen högt, vi lyssnar på våra kunder och användare för att kunna erbjuda rätt tjänster i rätt situation. Posifon är också ansvariga för drift och teknisk utveckling inom den ideella rörelsen Landräddningen. Genom vår delaktighet där ökar vi möjligheterna att kunna använda GPS-baserade trygghetstjänster i hela landet. Trygghet är inte bara en fråga för äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning. Det gäller oss alla.

Ledande

Posifon har sedan starten aktivt drivit på utvecklingen för att vi alla ska kunna använda larm som fungerar även ute. Läs gärna om vår historik och kontakta oss för att se hur vi tillsammans kan utveckla framtidens tjänster.