Innovation och utveckling

På Posifon lägger vi stor vikt vid att skapa en vetenskaplig bas för de tjänster vi erbjuder och att kvalitetssäkra tjänsterna för användande inom nordisk vård och omsorg. Vi har medverkat i flera forskningsdrivna projekt ihop med flera högskolor, myndigheter och viktiga samhällsaktörer. I vår kunskapsbank https://posifon.se/kunskapsbank/ kan ni läsa rapporter från två sådana viktiga projekt som genomförts.

I dagsläget medverkar vi i tre olika projekt.

Utvecklingssamverkan GPS-larm

Ett forskning- och utvecklingsprojekt som drivs av Posifon ihop med Göteborgs Stad, Örebro kommun, Nora kommun, Östersunds kommun, Eskilstuna kommun, Tre Stiftelser och Västerås Stad. Även Uddevalla kommun, Gävle kommun och Trelleborgs kommun har medverkat aktivt i arbetet. Detta projekt har bedrivits sedan 2016 med målet att skapa förutsättningar och en gemensam grund för att kunna införa GPS-larm/mobila trygghetslarm i stor skala. I projektet arbetar parterna tillsammans för att utveckla kommunernas arbetsmetodik och rutiner vid användandet av tjänsterna samt har kravställt och utvecklat ett nytt verksamhetssystem för GPS-larm, PosifonCare, som är mer flexibelt och anpassat utifrån omsorgens behov. Just nu skrivs en bok med utgångspunkt i projektresultaten.

 

 

Finansiär: Vinnova och de medverkande parterna.

Kvalitetssäkra mobila trygghetslarm

Posifon har tillsammans med Högskolan i Skövde, SPF Seniorerna, Göteborgs Stad, Skövde kommun, Nora kommun, Höörs kommun, Melleruds kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje blivit beviljade forskningsfinansiering inom ett nytt viktigt område, kvalitetssäkring av mobila trygghetslarm. Projektet syftar till att utveckla en tränings- och simuleringsmiljö för omsorgspersonal, anhöriga och frivilliga med målet att öka tryggheten och förmågan att agera på ett säkert sätt i olika larmsituationer som kan uppstå vid användande av trygghetslarm som också kan användas ute. Målet är att omsorgens personal i framtiden ska kunna träna på att hantera olika händelser i sin vardag.

Utgångspunkten är att när det finns möjlighet att kvalitetssäkra att larmsituationer hanteras på ett bra sätt så kommer det leda till att många fler som är i behov av ett trygghetslarm kommer erbjudas larmfunktionalitet som även fungerar utanför hemmet. Vi kommer nu tillsammans ta fram en vetenskaplig beprövad träningsmiljö och hoppas med det kunna ändra balansen mellan 1030 mobila och 217 000 stationära trygghetslarm i svenska hem. Detta för att ge fler möjlighet att få en större rörlighet med bibehållen trygghet utanför hemmet.

Medverkande forskare: Joeri Van Laere, Catharina Gillsjö, Jonas Mellin och Hanife Rexhepi från Högskolan i Skövde och Ella Kolkowska från Örebro Universitet.

Finansiär: Vinnova och de medverkande parterna.

VITAL – För den goda hälsan

Tillsammans med Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och 12 andra partners i Sverige och Norge bedrivs ett Interreg-projekt i syfte att utveckla vården i de båda länderna. Projektets mål är att skapa långsiktiga samverkansarenor för företag med nära kontakter med vårdgivare, med syftet för företagen att ha tillgång till en verksamhetsförankrad testbädd för att skapa nya och innovativa produkter, tjänster och arbetssätt för en effektiv och nära vård för befolkningen, med hjälp av digitalisering. Tillsammans med samarbetspartnern Dignio A/S och de andra parterna arbetar Posifon här med att verifiera sina tjänster gällande medicin- och hälsouppföljning.

Mer information: https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/arbetsintegrerat-larande/vital-projektet/

Finansiär: EU och de medverkande parterna.