Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Posifons Historia

Posifon är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg.

Här är vår historia:

2004: Posifons grundare Peter Thörnblom och Hooman Tahamtani arbetade tillsammans i ett projekt med målet att skapa en forskningsenhet i Göteborg med temat IT för äldre. Syftet med projektet var att göra IT mer tillgängligt för äldre samt att påvisa lösningar och idéer som underlättar i äldres vardag.

Peter Thörnblom, som har en bakgrund inom telekomföretaget Ericsson och Volvokoncernen, har lång erfarenhet av positioneringsteknik och mobila tjänster. Ganska naturligt kom en av idéerna i projektet att handla om tillämpning av GSM- och GPS-teknik för att åstadkomma ökad trygghet för äldre utanför hemmet.

Med stöd av Business Region Göteborg och Interactive Institute skickades idén in som bidrag till det europeiska satellitpositioneringsprojektet Gallileos årliga idétävling 2004. Bidraget, kallat ”Guardian Angel” fick juryns gillande, och det var en stolt Hooman som mottog en miniatyrsatellit som pris. Tekniken är dock inte mogen för att börja utveckla den tänkta tjänsten.

2008: Grundarna konstaterar att den nödvändiga tekniken börjat bli så liten och flexibel att de kan utveckla ett GPS-baserat larm utifrån sina högt ställda krav. Med hjälp av Högskolan i Borås, inkubatorn Espira och Hjälpmedelsinstitutet startade utvecklingen och företaget Posifon grundades.

2009: Posifon skaffade sig exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Danmark till specialmobiltelefonen GeoSKeeper, som är utvecklad av ett israeliskt företag i samarbete med Karolinska Sjukhuset, Telia och två svenska kommuner. Efter omfattande pilottester introducerar Posifon en mobil trygghetslösning på marknaden. Borås Stad var första kund.

2010: Posifon breddar ägarkretsen och utvecklar tjänsten vidare samtidigt som tjänsten testar i allt fler kommuner.

2011: Med stöd från Alzheimersfonden och regeringsuppdraget Teknik för äldre hos Hjälpmedelsinstitutet startar Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås en vetenskaplig studie om nyttoeffekterna vid användande av mobila trygghetslarm för personer med demenssymptom, deras anhöriga och samhället. Forskarna samarbetar med Posifon under hela studien.

2012: Under året används Posifons larm av deltagarna i den vetenskapliga studien. Totalt medverkar 26 kommuner, 3 landsting och 1 privat vårdföretag i rekryteringen av deltagare. Studien avslutas vid årsskiftet och resultaten presenteras. Läs mer här. Samtidigt pågår en intensiv utveckling inom företaget.

2013: Tillsammans med Sveriges Civilförsvarsförbund, SPF Seniorerna, Sjöräddningen och andra ideella organisationer presenteras den nya ideella rörelsen Landräddningen som syftar till att öka tryggheten utomhus och erbjuda ett ideellt stöd till alla de som inte kan förvänta sig få stöd i att använda GPS-larm av den kommunalt finansierade omsorgen. Posifon är ansvarig för driften och den tekniska utvecklingen av Landräddningens system och appar.

2014: Posifons verksamhet fortsätter att utvecklas. Larmen används i ett EU-projekt och med stöd av Vinnova inleds pilotstudier av Landräddningens funktion i Västerås och Gävle kommun med omnejd. I Pilotstudien medverkar forskare från Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping som studerar nyttoeffekterna vid användande av GPS-funktionalitet. Vid årsskiftet används Posifons larm i ca 50 kommuner, men för kommunerna råder oklarhet om Socialstyrelsens och makthavarnas syn på användandet.

2015: Verksamheten utvecklas vidare och på sensommaren lanserar företaget nästa generation GPS-larm. Med Keruve och GPS Smartsole tar företaget återigen ett stort steg för att förnya synen på användandet av GPS-larm.

2016: Posifon blir exklusiv distributör i Sverige av den intelligenta medicindosetten Careousel. Samtidigt lanserar företaget Posifon Prevent som tar Careousels funktion till en ny nivå. Med Posifon Prevent kan kommuner, landsting, vårdgivare och anhöriga enkelt och på distans kan följa och bevaka att användarna tar medicinen i rätt dos och vid rätt tillfälle.

Under året skrivs avtal med åtta kommuner och forskningsprojektet Utvecklingssamverkan GPS-larm inleds.

Post och Telestyrelsen utser Landräddningen och dess samarbetspartners till vinnare i sin innovationstävling, för en aktiv fritid, och blir tilldelade 1 miljon kronor för att i ett Design för alla projekt anpassa funktionen för personer med synskada samt smartphone-användare kognitiv funktionsnedsättning. Som underleverantör driver Posifon projektet som pågår under 2016-2017.

2017: FoU-projektet Utvecklingssamverkan GPS-larm fortgår med målet att kommunerna gemensamt ska utveckla nödvändig arbetsmetodik, med nya verktyg, modeller och rutiner för att GPS-larm ska kunna genomföra ett breddinförande av GPS-baserade larm. Kommunerna som deltar aktivt är: Örebro kommun, Östersunds kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Tre Stiftelser i Göteborg, Uddevalla kommun, Trelleborg kommun och Gävle kommun. Som en del av projektet så formas en kravspecifikation för Posifons nya verksamhetssystem för GPS-larm, PosifonCare, som utvecklas för att ge stöd till de nya arbetssätt, metoder och rutiner som kommunerna tagit fram.

Under slutet av 2017 lanseras Posifon Active som är ett nytt GPS-larm designat för den aktive, med snygg design och lång batteritid. Äntligen ett larm som kan ersätta de vanliga trygghetslarmen.

Under 2017 kommer de första större upphandlingarna där GPS-larm ingår. Posifon vinner bland annat en upphandling i Göteborgs stad. Vid årsskiftet används Posifons larm i närmare 100 kommuner. Kopplat till FoU-projektet har möten hållits med såväl Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg och de ställer sig klart positiva att personer med kognitiv svikt använder GPS-larm, så länge det görs på ett etiskt försvarbart sätt och inte kan ses som övervakning eller riskera att innebära att positioner eller personuppgifter sprids till obehöriga.

Under hösten 2017 avslutas Landräddningens designprojekt med en användarstudie där personer ur de valda målgrupperna testar funktionen en längre tid.

2018: Posifon lanserar Medido, en smart och smidig medicinpåminnare för personer som har dosförpackad medicin. Medido är en väletablerad produkt på den europeiska marknaden och nu lanserar Posifon den i Sverige kopplat till Posifon Prevent, samma system som Careousel Advance GSM är uppkopplad mot.

PosifonCare lanseras och alla Posifons GPS-larm är nu integrerade i ett och samma system. Våra kunder har nu möjlighet att på riktigt individanpassa funktionen utefter kundernas behov på ett enkelt och smidigt sätt. Fler och fler upphandlingar har dykt upp och Posifon har bland annat vunnit upphandlingar i regionerna Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg, Värmland och Örebro. Kopplat till medicinpåminnarna har Posifon vunnit upphandlingar i 11 Värmländska kommuner.

Posifon Pico lanseras av Posifon. MiniFinder är en svenskutvecklad produkt som ni finns sammanskopplad ihop med PosifonCare.

2019: Ny pridukt lanseras och denna gången är det Posifon Nano. En svenskutvecklad produkt som är liten och smidig men fylld med flera smarta funktioner. Vi lanserar även Posifon Navy som ett diskret mobilt trygghetslarm som ser ut som en klocka. Posifon fick även i uppdrag från regeringskansliet att skriva en rapport till en offentlig utredning. Posifon vinner flera upphandlingar, bland annat i region Blekinge och Kalmar kommun.

2020: Posifon släpper rapporten till regeringskansliet och lanserar mobilatrygghetslarm.se. En hemsida för att hjälpa och inspirera personer som arbetar med mobilatrygghetslarm och välfärdsteknik. PosifonCare vidareutvecklas med flera nya funktioner och de första integrationerna med andra larmsystem blir klara. Posifon skriver avtal med bland annat region Jönköping.

2021: Nya partners ansluter och börjar sälja Posifons tjänster. Posifon skriver avtal med bland annat Hepro AS och region Dalarna.

2022: Posifon vinner viktigt ramavtal från Adda och blir en av fem aktörer i ramavtalet. Posifon vinner även första avropet på ramavtalet på 250 larm till Nacka kommun. Andra viktiga avtal som signeras under året är Lunds kommun, region Jönköping och ett avtal med flera regioner i 7 Klövern. Bland annat Västmanland, Sörmland, Gävleborg och Uppsala.

Vad händer härnäst? Kontakta oss gärna för en diskussion.