Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Högskolan i Borås genomförde under 2011-2012 forskningsstudien “Utvärdering av nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssymptom, deras anhöriga och samhället”. I studien medverkade deltagare från 26 kommuner som fick använda Posifons GPS-baserade larm. Syftet var att kartlägga nyttoeffekterna vid användande av GPS-larm och utreda de etiska aspekterna som uppstår kopplat till användandet. Studien genomfördes med anslag från Alzheimerfonden och Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag Teknik för äldre.

Slutsatserna av studien bekräftar de nyttoeffekter som Posifons kunder upplever: