Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Rätt medicin i rätt tid gör skillnad

Olika studier rapporterar om en följsamhet i medicineringen på endast ca 50 %. Det innebär att samhället har en stor kostnad för mediciner som aldrig tas och heller aldrig ger avsedd effekt på hälsotillståndet. University of Birmingham i England gjord en förstudie där man analyserade nyttoeffekterna med medicinpåminnaren Careousel. De kom fram till att de finns tydliga vinster med att använda den automatiska medicindosetten Careousel för äldre, personer med en tidig demenssjukdom och Parkinsonpatienter. Det fanns också antydan på att andra grupper kunde dra nytta av medicinpåminnaren Careousel och då framförallt patienter med inlärningssvårigheter och med psykiska besvär. Vetenskapliga studier har även gjorts med Medido med liknande resultat.

Pilotstudie i England:

Efter att de kommit fram till detta resultat gjordes en stor pilotstudie av elektroniska dosetter i England. Studien gav ett resultat långt över förväntan. Totalt medverkade 380 personer och de upplevde både en minskad oro för sin egen medicinering och ett ökat välmående. Närstående upplevde en minskad oro och mindre behov av att hjälpa till med medicinering. De involverande verksamheterna upplevde också stora nyttor. Bland annat stora och tydliga ekonomiska vinster, minskat behov av hembesök och akuta insatser. Besparingen motsvarande 8,5 gånger de investerade pengarna – och det bara under ett halvår.