Fördelar med medicinpåminnare för användare

Konsekvenserna av att felmedicinera kan vara katastrofal med onödig sjukhusvistelse och allvarliga sjukdomsbesvär kan bli följden. Careousel och Medido bidrar för många dramatiskt till ett bättre liv.

Trygghet

Medicinpåminnare ger trygghet. Du vet hela tiden att du påminns om att ta den viktiga medicinen.
Du slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. När du kan se medicinen är det alltid tillåtet att ta den. Careousel och Medido påminner och förhindrar feldosering. Tryggare kan du inte bli.

Enkelhet

Här har avancerad teknik använts i ett enda syfte – att göra det enkelt för användaren. När väl medicinen är ilagd i Careousel sköter allt sig själv, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Ingenting behöver göras mer än att lägga i medicinen. Man programmerar vilka tider som medicinen ska tas en gång för alla. För Medido matar man istället in patientens Apodos-rulle och programmerar enheten enkelt via vår internetportal.

Nyttor för användare:

  • Rätt medicin i rätt tid
  • Ökad hälsa samt välmående
  • Ökad självständighet och trygghet
  • Skräddarsydd funktionalitet
  • Ökad följsamhet
  • Mindre oro samt behov av att hjälpa till för anhöriga
  • Minskad risk för över- och undermedicinering
  • Enkel hantering
  • Påminnelse vid glömska
  • Vid oväntade händelser kan medicin matas ut från distans