Äldre och fortsatt aktiv med ett GPS-larm

Även om man är äldre, kanske börjar känna sig lite skröplig och har behov av stöd i bostaden, vill man komma ut på egen hand: Ta en promenad, gå ut med hunden, gå till affären, besöka vänner eller kanske bara få frisk luft. Att kunna göra saker på egen hand utan assistans ger ökad livskvalitet. Med Posifons trygghetslösning och våra mobila trygghetslarm erbjuds den extra trygghet som behövs för att användare, anhöriga och omsorgsgivare skall känna sig trygga. Användaren bestämmer ihop med sina närstående vem som skall nås av ett larm, det kan vara en anhörig, vårdpersonalen eller en larmcentral. Den som tar emot ett larm får ett telefonsamtal, ett SMS eller ett meddelande direkt via vår APP och med hjälp av en internetuppkopplingen kan de se var användaren befinner sig.

Oavsett om man bor kvar i sin gamla bostad eller har flyttat till ett äldreboende kan man klara sig på egen hand i fler situationer och därmed underlätta för omsorgsgivaren. Behöver man assistans eller kommer vilse krävs inga stora räddningsinsatser. Det är enkelt att bli funnen.

Vi på Posifon tycker att de etiska aspekterna vid användande i omsorgssammanhang är mycket viktiga. Vi har därför tagit fram etiska riktlinjer för användande av mobila trygghetslarm. Dessa samt flera intressanta rapporter kan du läsa i vår kunskapsbank.