På Posifon värdesätter vi den personliga integriteten och att användaren kan bibehålla sin självständighet och trygghet trots en förändrad livssituation eller hälsobild. Utifrån denna grundvärdering har vi utvecklat ett flexibelt system för att passa många olika behov både kopplat till våra GPS-larm men också för gällande medicinpåminnare. Idag erbjuder vi de enda vetenskapligt utvärderade GPS-baserade mobila trygghetslarmen i Sverige. Hög IT-säkerhet är självklart och att användandet loggas. Vi har som enda svenska leverantör utarbetat etiska riktlinjer för användningen av mobila trygghetslarm. Vi har gjort det ihop med ledande forskare och du kan läsa mer i vår kunskapsbank om riktlinjerna och en internationellt publicerad vetenskapliga studie där våra tjänster och GPS-larm utvärderats. Våra medicinpåminnare är även de vetenskapligt utvärderade, både Careousel som Medido. I en studie med Careousel så konstaterades att 96% av de anhöriga och 86% av användarna kände mindre oro kopplat till medicinintag.