Fördelar med medicinpåminnare för anhöriga

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför Medicinpåminnare fyller en viktig funktion.

Trygghet

När medicinpåminnare används behöver vi inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma gång. Om man trots påminnelsesignalerna inte tar sin medicin som man ska, ligger medicinen kvar och man kan i efterhand konstatera vid vilka tidpunkter medicinen inte tagits. Det är därför Careousel fyller en viktig funktion

Mindre oro

Om läkaren tror att medicinen tagits enligt ordinationen och sjukdomen ändå förvärras kan konsekvensen bli att en onödigt hög dos ordineras i fortsättningen som ytterligare förvärrar sjukdomstillståndet. Vi har flera exempel på att äldre patienter har mått mycket bättre då man använt Careousel eftersom man sluppit snabbvisiter av vårdpersonal, som känts som störningar.