Fördelar med medicinpåminnare för anhöriga

Medicinpåminnare kan göra skillnaden mellan att kunna bo hemma eller på institution. Snabbare utskrivning från tillfällig sjukhusvistelse möjliggörs. Besparingen med detta är mycket stor.

Bättre följsamhet

Genom att smarta medicinpåminnare blir följsamheten mot ordinationen bättre. Man kommer heller inte åt fel dos. Bristande följsamhet kostar i Sverige c:a 10 miljarder kronor per år.

Full kontroll

Hemtjänst eller anhöriga kan vid ordinarie besök kontrollera att medicinen tagits. Om inte medicinen tömts ut finns den kvar i Careousel och man kan lätt kontrollera vilken medicin som eventuellt hoppats över. För Careousel Advance GSM och Medido så kan man även få ett SMS om patienten inte tagit sin medicin.

Säkerhet

Säkerheten och exaktheten i medicineringen ökar genom att medicinpåminnare och läkemedelsfördelare påminner vid inställda tidpunkter och att inga andra doser än den rätta är tillgänglig. Careousel och Medido är låsbara.

Rationell medicinhantering

Besparingspotentialen är mycket stor – bara genom att besöken för att dela ut medicin kan minskas. Exempel finns på att kostnaden för en Careousel sparats in på bara en vecka!

Careousel har en utbytbar kassett med 28 fack. Detta kan utnyttjas så att man laddar kassetten centralt och har ett utbytessystem. Till extrakassetterna finns ett skyddslock.

Besök hos patienten kan planeras in oberoende av medicineringstider, vilket underlättar besöksplaneringen. Kommun och landsting kan vänta längre med att överta ansvaret för medicineringen eftersom anhöriga kan dela medicinen. Med medicinpåminnare klarar patienten att ta medicinen själv.

Nyttor för vårdverksamheten:

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Säkrare läkemedelshantering
 • Minskat svinn
 • Mindre oro och stress
 • Mer tid till samvaro
 • Frigör mer tid till effektivisering och bättre planering
 • Minskat antal resor
 • Ombesörjer rutinåtgärder
 • Effektivare schemaläggning
 • Bemanning efter behov
 • Underlättar introduktion av nya medarbetare
 • Minskat fel på grund av mänskligfaktorn
 • Möjlig utmatning på distans

 

Nyttor för samhället:

 • Bättre resursfördelning av skattemedel
 • Direkta och indirekta kostnadsbesparingar
 • Möjligt att ge service till fler brukare utan att öka vårdpersonal
 • Driver digitaliseringen inom hälso- och sjukvården framåt
 • Färre sjukhusinläggningar pga. felmedicinering
 • Positiv klimatpåverkan genom mindre antal resor