Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Användarens livssituation och förmåga avgör vilka funktioner som är viktiga för att känna trygghet. För vissa är möjligheten att enkelt larma till anhöriga eller en larmcentral avgörande. För omsorgspersonal och anhöriga till en person med demenssymtom som ibland har svårt att lokalisera sig är det en ömsesidig trygghet att kunna bli varse om personen rör sig utanför ett förbestämt trygghetsområde, t.ex. sina vanliga promenadvägar. Om personen inte har insikt om när det kan vara bra att be om hjälp finns möjligheten för behöriga att vid tillfälle lokalisera personen på distans. Posifons tjänster och produkter är flexibla och kan individanpassas. Inställningarna kan lätt ändras när behoven och kraven förändras. Posifons olika mobila trygghetslarm används framförallt som hjälpmedel för ökad trygghet utomhus, vid demens eller vid andra kognitiva sjukdomar och i LSS verksamhet. Våra mobila trygghetslarm kan bäras runt halsen, handleden, i skon eller i bältet vilket ger förutsättningar att hitta ett larm som passar de olika situationer som kan uppstå.