Visst ska ett trygghetslarm fungera även ute! Framförallt viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Posifons mobila trygghetslarm ger ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga, med hjälp av våra GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position var man är. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet. Med våra mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad. Vi mår alla bra av att människor är aktiva ute!