Så fungerar lokalisering och trygghetsområde

Lokalisering:

  1. Tillsammans beslutas omfattningen av det området som den aktive rör sig i dagligen. Ett något större område registreras enkelt via vår larmportal eller en anhörigenhet.
  2. Den aktive användaren bär ett av Posifons mobila trygghetslarm på dagarna, och behöver inte oroa sig för att orientera fel.
  3. Om användaren passerar utanför det angivna området meddelas valda anhöriga eller omsorgspersonal, via mobilappen, sms, samtal eller larmsignal på en anhörigenhet.

 

Trygghetsområde:

  1. Om användaren av ett mobilt trygghetslarm saknas kan anhöriga eller omsorgspersonal med hjälp av vår larmportal, mobilapp eller en anhörigplatta få fram tillförlitlig position som gör det enkelt att lokalisera användaren.
  2. Efter påbörjad lokalisering skickas nya positioner regelbundet, så att man kan följa användarens rörelser. Med några av våra mobila trygghetslarm visas även tidigare positioner.
  3. Med hjälp av ett mobilt trygghetslarm kan man enkelt hitta användaren och hjälpa denne tillbaka. Om man använder en anhörigplatta kan man till och med bli guidad till användarens position med hjälp av en kompassnål på kartan.
  4. Anhöriga och personalen kan också söka efter användaren på en karta, och snabbt hitta och hjälpa denne. Har användarens mobila trygghetslarm samtalsfunktion kan man också hålla kontakten och hjälpa till på distans.