Beställ

Här kan du beställa ett GPS-larm. Använd beställningsformuläret nedan. Dessutom kan du köpa våra tjänster via ett växande antal samarbetspartner eller återförsäljare. Ta gärna kontakt med oss för att få information vilken eller vilka återförsäljare som finns nära dig. Utrustning och information om Posifons tjänster finns även i flera kommunala visningslägenheter. Kontakta din kommun och fråga om de har Posifons system för visning.

 

Jämförelse av enheterna

Vilken enhet ska jag välja? Här har du en sammanställning av de viktigaste egenskaperna hos de olika enheterna.

Smartsole Keruve GeoSKeeper Active MiniFinder
Positionering GPS GPS/WIFI/mobilnätet GPS GPS/mobilnätet GPS/mobilnätet
Fjärrstarta spårning JA JA JA JA/NEJ JA
Trygghetsområde JA JA JA JA JA
Larmknapp NEJ TILLVAL JA JA JA
Samtalsfunktion NEJ NEJ JA JA JA
Energisparfunktion Viloläge vid inaktivitet Valbart Valbart Valbart Valbart
Placeras I skon Handled, bälte, väska, halsrem, ficka Handled, bälte, väska, halsrem, ficka Handled Bälte, väska, halsrem, ficka
Laddning Induktion Via sladd Via sladd Via sladd Via sladd eller laddstation
Vattentålighet Vattentät Vattentät Vattentålig Vattentät Vattentålig
Mobilnät GSM, GPRS 3G, GSM, GPRS GSM, GPRS GSM, GPRS GSM, GPRS

Läs mer om produkterna här.

 

Prislista

Nedan finner du vår prislista som ett PDF-dokument.
Företag och omsorgskunder är välkomna att höra av sig för att få en offert.

Posifon Prislista PrivatPosifon Prislista omsorgskunder

 

Beställningsformulär

Beställning
Kunden
Brukaren
Fakturaadress
Kampanjkod
Villkor

Kunden lämnar härmed sitt samtycke till att Posifon AB, för att fullgöra sina åtaganden för den beställda tjänsten, registrerar och lagrar personuppgifter om Kunden, Brukaren av GPS-larmenheten samt larmmottagare. Registrering sker vid beställning samt under hela abonnemangstiden, i för tjänsten aktiv webbserver. Läs mer i Posifons Integritetspolicy på hemsidan. Posifon AB friskriver sig allt ansvar för hur Kunden tillhandahåller larmmottagning och hjälp till nödställd i de fall dessa tjänster inte köps av Posifon AB. Posifon AB förbehåller sig rätten att göra en enkel kreditprövning i samband med beställning. Genom att slutföra beställningen godkänner du också Posifon AB:s avtalsvillkor för omsorgskunder Posifon AB:s avtalsvillkor för privatkunder .