Så fungerar larmfunktionen

Med ett mobilt trygghetslarm med larmknapp räcker ett enkelt tryck för att larma till omsorgspersonalen eller anhöriga. Flera personer kan ringas upp utefter en lista. Via mobilnätet skickar enheten ett meddelande med användarens position till en hemsida, mobilapp eller anhörigenhet som kan nås av utvalda personer. På en karta i mobilappen eller hemsidan kan mottagarna […]

Så fungerar lokalisering och trygghetsområde

Med posifon ges möjlighet att njuta av livet även som senior

Lokalisering: Om användaren av ett mobilt trygghetslarm saknas kan anhöriga eller omsorgspersonal med hjälp av vår larmportal, mobilapp eller en anhörigplatta få fram tillförlitlig position som gör det enkelt att lokalisera användaren. Efter påbörjad lokalisering skickas nya positioner regelbundet, så att man kan följa användarens rörelser. Med några av våra mobila trygghetslarm visas även tidigare […]

Äldre och fortsatt aktiv med ett GPS-larm

En användare av Posifon GeoSKeeper tillsammans med en anhörig.

Även om man är äldre, kanske börjar känna sig lite skröplig och har behov av stöd i bostaden, vill man komma ut på egen hand: Ta en promenad, gå ut med hunden, gå till affären, besöka vänner eller kanske bara få frisk luft. Att kunna göra saker på egen hand utan assistans ger ökad livskvalitet. […]

Livsglädje för aktiva seniorer

Posifon positioneringssystem ger den trygghet som behövs när du kommer till nya platser eller till områden där det kan vara svårt att orientera sig. Eller när du deltar i mer riskfyllda fritidsaktiviteter. Befinner du dig i skog och mark eller på främmande orter kan det vara tryggt att veta att om en olycka är framme […]

Rätt medicin i rätt tid gör skillnad

Olika studier rapporterar om en följsamhet i medicineringen på endast ca 50 %. Det innebär att samhället har en stor kostnad för mediciner som aldrig tas och heller aldrig ger avsedd effekt på hälsotillståndet. University of Birmingham i England gjord en förstudie där man analyserade nyttoeffekterna med medicinpåminnaren Careousel. De kom fram till att de […]

Fördelar med medicinpåminnare för användare

Konsekvenserna av att felmedicinera kan vara katastrofal med onödig sjukhusvistelse och allvarliga sjukdomsbesvär kan bli följden. Careousel och Medido bidrar för många dramatiskt till ett bättre liv. Trygghet Medicinpåminnare ger trygghet. Du vet hela tiden att du påminns om att ta den viktiga medicinen. Du slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller […]

Fördelar med medicinpåminnare för anhöriga

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför Medicinpåminnare fyller en viktig funktion. Trygghet När medicinpåminnare används behöver vi inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma […]

Vårdekonomi med medicinpåminnare

Medicinpåminnare kan göra skillnaden mellan att kunna bo hemma eller på institution. Snabbare utskrivning från tillfällig sjukhusvistelse möjliggörs. Besparingen med detta är mycket stor. Bättre följsamhet Genom att smarta medicinpåminnare blir följsamheten mot ordinationen bättre. Man kommer heller inte åt fel dos. Bristande följsamhet kostar i Sverige c:a 10 miljarder kronor per år. Full kontroll […]