Den är här – senaste generationen mobila trygghetslarm!

Den är här – senaste generationen mobila trygghetslarm! – Vi är mycket glada över att kunna introducera Nano 4G, det senaste tillskottet i Posifons produktfamilj.   Det säger Henrik Essunger, VD för Posifon, Sveriges en ledande aktör inom välfärdsteknik och mobila trygghetslarm. – Vi tror att nya Nano 4G-enheten kommer bli en storsäljare och ge […]

Posifon AB vann regionernas stora upphandling av mobila trygghetslarm

Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-baserade mobila trygghetslarm och medicinpåminnare i Sverige, har vunnit en ny stor upphandling. Regionerna Västmanland och Sörmland har tillsammans med andra regioner i samarbetet Sjuklövern upphandlat Posifons GPS-larm, även kallade mobila trygghetslarm. Avtalet gäller under två år med option på ytterligare två. Posifon hoppas nu att tjänsten ska […]

Nacka väljer Posifon AB i den första upphandlingen av mobila trygghetslarm i ADDAs ramavtal                            

Nacka kommun har valt Posifon AB som leverantör av mobila trygghetslarm. Avtalet med Nacka är över sex år och innebär att Posifon kommer leverera mobila trygghetslarm och larmmottagning till Nacka Kommun via sin larmcentral. – Detta är en viktig upphandling både för kommunen som nu långsiktigt kan utveckla sitt stöd till medborgarna och för oss […]

Posifon i viktigt samarbete med Lunds Kommun

Lunds kommun inför nu mobila trygghetslarm i sina särskilda boenden för äldre samt inom funktionshinderverksamheten. Detta för att öka tryggheten hos användarna och skapa förutsättningar för ökad självständighet. De gör det med Posifon som leverantör. Ett avtal uppskattat till 2,8 miljoner över två år, med möjlighet till förlängning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lund arbetar […]

Posifon mobila trygghetslarm utvalda i Addas nationella ramavtal

Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-larm och medicinpåminnare i Sverige, har valts ut av Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Ramavtalet med Adda innebär att cirka 1100 kommuner, regioner och kommunala bolag i Sverige nu kan beställa och implementera Posifons GPS-larm och larmmottagning i sina verksamheter med ett enklare förfarande. Ramavtalet med Adda, som […]

Rapport till Regeringskansliet om införandet av IBIC och välfärdsteknik

Budskapet från medarbetare i flera kommuner är tydligt.”Går sakta, bidrar till rättsosäkerhet, försämrad arbetsmiljö samt ökade kostnader” Anna-Lena och Henrik från Posifon har tillsammans med forskaren Ella Kolkowska skrivit en underlagsrapport till den offentliga utredningen SoU 2020:14 Framtidens teknik till omsorgens tjänst. Uppdraget till Örebro universitet var att tydliggöra utmaningar och hinder kopplat till införandet […]

Phoniro och Posifon startar samarbete och förstärker erbjudandet inom välfärdsteknik

Phoniro, ett företag inom ASSA ABLOY, stärker nu sitt erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar för GPS-larm och mobila trygghetslarm. Posifon, som leder utvecklingen av trygghetslarm som även fungerar utanför hemmet, har ett brett utbud av olika GPS-larm och mobila trygghetslarm. Bolaget har lång erfarenhet inom området och har tillsammans med sina kommunala kunder […]

Sju kommuner i unikt samarbete – samverkar och skapar framtidens trygghetslarm

GPS-baserade trygghetslarm för utomhusbruk kan förbättra livet för många, men används bara i liten skala. Detta trots att den upplevda otryggheten ökar och antalet försvinnande likaså. Nu har sju av Sveriges medelstora kommuner beslutat sig för att samarbeta och tillsammans med leverantören Posifon AB utveckla tjänsterna och skapa förutsättningar för att kunna använda larmen i […]

Posifon AB lanserar den intelligenta och portabla medicindosetten MiniTell på svenska marknaden

Posifon AB, som är marknadsledande i Sverige på intelligenta medicinpåminnare samt GPS-baserade trygghetslarm, lanserar nu även den lilla, intelligenta och portabla medicindosetten MiniTell. Man är sedan tidigare leverantör av medicinpåminnaren Careousel som sedan länge varit det självklara valet bland såväl landsting som användare. Nu kommer även MiniTell, en mindre och smidigare variant som ger användaren […]