Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Posifon AB, som är marknadsledande i Sverige på intelligenta medicinpåminnare samt GPS-baserade trygghetslarm, lanserar nu även den lilla, intelligenta och portabla medicindosetten MiniTell. Man är sedan tidigare leverantör av medicinpåminnaren Careousel som sedan länge varit det självklara valet bland såväl landsting som användare. Nu kommer även MiniTell, en mindre och smidigare variant som ger användaren ökad frihet samtidigt som den minskar risken för felmedicinering. 

MiniTell har redan gjort succé i England. Efter att ha testats av två landsting och en kommun med positiva resultat kommer Posifon AB nu att ta in produkten i sitt sortiment.

– MiniTell passar perfekt med Posifons ambitioner och med vårt övriga produktsortiment. Den stora styrkan är att den underlättar för människor att vara mer mobila, de blir mer fria att röra sig utanför hemmet och samtidigt ha kontroll över sin medicinering. Den fungerar fint som ett komplement till medicindosetten Careousel, eller för sig själv, beroende på användarens behov, säger Niklas Granung, på Posifon.

MiniTell är stor som en hockeypuck och har fem medicinfack som kan fyllas på. Den räcker därför till fem medicintillfällen innan den behöver fyllas på igen. Det lilla formatet gör att den är får plats i en ficka och är därför enkel att ta med sig om man ska iväg, exempelvis på en resa. Den larmar med ljud eller vibrationer, eller båda. När det är dags att ta medicinen öppnar användaren enkelt medicinfacket genom att vrida fram rätt fack. Om alarmet stängs av utan att medicinfacket öppnas så har dosetten en snoozefunktion som påminner användaren igen fem minuter senare. Allt detta skapar förutsättningar för att medicinen tas i rätt dos och vid rätt tillfälle.

Rapporter från både Sverige och England visar att så mycket som 50 procent inte följer den medicineringsplan som lagts upp. Utebliven medicinering innebär stora kostnader för samhället där konsekvenserna ofta leder till akuta sjukvårdsinsatser och sjukhusvistelser. McKinsey & Company presenterade nyligen rapporten ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” där de hävdade att besparingspotentialen i Sverige för medicinuppföljning är 3 miljarder per år.

– Detta är ett stort problem både ur ekonomiskt- och hälsoperspektiv. Här kan intelligenta medicindosetter göra stor nytta, säger Niklas Granung.

Läs pressreleasen här: 160622 MiniTell PM