Nacka kommun har valt Posifon AB som leverantör av mobila trygghetslarm. Avtalet med Nacka är över sex år och innebär att Posifon kommer leverera mobila trygghetslarm och larmmottagning till Nacka Kommun via sin larmcentral.

– Detta är en viktig upphandling både för kommunen som nu långsiktigt kan utveckla sitt stöd till medborgarna och för oss på Posifon som visar vår styrka, säger Posifons vd Henrik Essunger.

Henrik Essunger, vd Posifon AB.

Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-larm och medicinpåminnare i Sverige, är ett av fyra företag i det nationella ramavtal från Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Ramavtalet innebär att Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag kan avropa Posifons GPS-larm och larmmottagning i sina verksamheter, med ett förenklat förfarande.
Nacka kommun var därmed den första kommunen som använde ramavtalet för mobila trygghetslarm.

Mobilt trygghetslarm

Nacka kommun har kommit långt i användandet av mobila trygghetslarm och har idag 160 larm igång och vi är förstås glada och stolta att över att blivit utvalda. Det visar att Addas ramavtal underlättar för Sveriges kommuner att göra denna sorts upphandlingar, säger Henrik Essunger, som sett ett stort ökat intresse för mobila trygghetslarm de senaste åren.

Nacka är med sina 160 larm (1,5 larm per 1000 invånare) en av de fyra kommuner som använder flest larm av alla svenska kommuner. Posifons erfarenhet från andra kommuner med färre invånare visar dock att andelen larm per 1000 invånare kan bli betydligt fler. I Norrtälje kommun används 23 mobila trygghetslarm per 1000 invånare. I Nora kommun är siffran 22 larm per 1000 invånare. Så det finns en potential att Nacka kommer använda många fler i framtiden.

Fördelen med användandet av mobila trygghetslarm, i stället för de traditionella trygghetslarmen, som bara fungerar i hemmet och någon meter utanför, är att de stödjer ett aktivt leverne och ökar tryggheten såväl inne i hemmet som ute i samhället. Användarna, som inom omsorgen är äldre eller personer med någon form av funktionsvariation, går från att använda fast placerade larm till att dra nytta av mobiltelefonins alla fördelar.

Med Addas ramavtal blir det nu betydligt enklare för Sveriges kommuner att använda och implementera GPS-larm och larmtjänster i den egna verksamheten. Posifon har tagit fram viktiga kunskapsstöd och med Addas ramavtal förenklas och förkortas nu upphandlingsprocessen.

– Vi vet att många kommuner kan uppleva det som utmanande att implementera de nya tjänsterna. Därför har vi nu samlat våra erfarenheter från 15 års arbete inom området och resultaten av flera FoU-projekt i ett utbildnings- och implementeringspaket. Vi hjälper de kommuner som vill komma i gång och se nyttoeffekterna fort, säger Anna-Lena Frändeborn, ambassadör för välfärdsteknik på Posifon. 

Länkar/mer information:

Ramavtalet på Addas hemsida.

Sedan 2015 har åtta kommuner bedrivet ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Utvecklingssamverkan GPS-larm, tillsammans med Posifon. Ta del av resultaten på www.mobilatrygghetslarm.se

För ytterligare information kontakta

Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn. 0703-08 09 58, henrik.essunger@posifon.se
Stina Nyman, kategoriansvarig på Adda, tfn. 0733-840009, stina.nyman@adda.se

www.posifon.se

ww.nacka.se

www.adda.se