Lunds kommun inför nu mobila trygghetslarm i sina särskilda boenden för äldre samt inom funktionshinderverksamheten. Detta för att öka tryggheten hos användarna och skapa förutsättningar för ökad självständighet. De gör det med Posifon som leverantör. Ett avtal uppskattat till 2,8 miljoner över två år, med möjlighet till förlängning.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lund arbetar ca 3 000 medarbetare för att våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. I december gick kommunen ut i upphandling och nu är det klart att Posifon AB har fått Lunds förtroendet att leverera sina mobila trygghetslarm till alla aktiva användare i de berörda målgrupperna. De ska både använda aktiva mobila trygghetslarm, där användaren själv larmar genom att trycka på larmknappen, samt passiva larm där, användaren inte ska behöva kunna generera larm själv, utan enheten larmar om personen rör sig längre bort än förväntat.

Lunds kommun har tidigare inte erbjudit mobila trygghetslarm inom de aktuella verksamheterna och ser därför fram emot att arbeta med en leverantör, som är specialiserad på att stötta sina kommunala kunder med just införandet.

Vi känner oss trygga med vårt val av leverantör och hoppas införandet kommer löpa på smidigt i verksamheterna. Vi vill kunna erbjuda våra boende ett mobilt trygghetslarm som ökar tryggheten hos användarna och skapar förutsättningar för ökad självständighet. säger Eva Mårtensson Karlsson på Lunds kommun.

– Vi är både glada och stolta över beskedet. Lunds kommun är en aktiv och kravställande kund som utmanar oss att förbättra tjänsterna, med användarna i fokus. De ställer höga krav och vi ser fram emot att tillsammans skapa nytta för alla involverade. säger Henrik Essunger, VD Posifon AB.

Arbetet med införandet har kommit i gång och förhoppningen är att tjänsterna ska bli tillgängliga så snart som möjligt efter semestrarna.

Snabb fakta om Lunds kommun:

• Lunds kommun är Sveriges tolfte största kommun och antalet invånare uppgick vid årsskiftet 2020 till 125 941. Lunds kommun är en av kommunens största arbetsgivare med ca 11 000 anställda. Organisationen består av 11 förvaltningar med olika ansvarsområden.

• Lunds kommun är Sveriges bästa e-hälsokommun 2021.
Att Lund ligger i framkant med den digitala utvecklingen har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen. Förra året utsågs Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Under de senaste åren har kommunens arbetssätt resulterat i en rad konkreta digitala hjälpmedel, teknik och lösningar som kommit kommunens brukare och medarbetare direkt till gagn.