GPS-baserade trygghetslarm för utomhusbruk kan förbättra livet för många, men används bara i liten skala. Detta trots att den upplevda otryggheten ökar och antalet försvinnande likaså. Nu har sju av Sveriges medelstora kommuner beslutat sig för att samarbeta och tillsammans med leverantören Posifon AB utveckla tjänsterna och skapa förutsättningar för att kunna använda larmen i större skala. Målet är att aktiva äldre och personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna få större trygghet och självständighet i sin vardag.
De gemensamt utvecklade tjänsterna kommer att testas i kommunerna under 2017.

 

– De resultat vi sett hittills av arbetet gör att vi vågar säga att vi nu skapar framtidens trygghetslarm, säger Fredrik Bergström, projektledare i Örebro kommun.

Parterna har tillsammans formulerat behov och krav, utvecklat nya arbetsflöden och användarstöd utifrån dessa och kopplat dem till kommunernas kvalitetsarbete. Utifrån detta helhetsgrepp utvecklas det nu nytt IT-baserat verksamhetssystem för trygghetslarm samtidigt som pedagogiska modeller och stöddokument formuleras. Målet är att bygga effektiva arbetssätt och system som ger möjlighet att på ett individanpassat sätt utnyttja flera olika modeller av GPS-enheter inom omsorgens alla olika verksamhetsgrenar, dygnet runt. En nödvändig utmaning eftersom användarnas behov och önskemål skiljer sig mycket åt, såväl för bärarna av de specialbyggda telefonerna som hos personalen som finns tillgänglig att hjälpa till.

– Detta är ett unikt samarbete mellan parter som har stor kunskap inom alla de nödvändiga områdena, såväl tekniken, organisationens krav och utmaningar som kvalitets- och policyarbetet. Behovet är enormt och målet är att skapa förutsättningar för att erbjuda individanpassade GPS-baserade trygghetslarm som ökar människors möjlighet att leva ett aktivt och samtidigt tryggt liv. Resultatet av arbetet har varit mycket positivt och vi planerar att ha en färdig version att testa under våren 2017, säger Henrik Essunger vd på Posifon och en av initiativtagarna till utvecklingssamverkan.

Örebro kommun, Östersunds kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Trelleborg kommun, Tre Stiftelser i Göteborg, Uddevalla kommun, ideella Landräddningen och Posifon AB deltar i utvecklingsarbetet för att skapa klarhet, strukturer och system att utgå ifrån. Utvecklingsgruppen har också återkommande kontakter med bland andra SKL, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att öka kunskapen hos alla parter. Även forskare från tre högskolor deltar i arbetet, som startade i februari 2016 och ska drivas i två år.

– Vi har sett att behovet är stort men att vår organisation för att hantera larmen, och tjänsterna som erbjuds, inte är tillräckligt utvecklade för att kunna införa larmen i större skala. Därför har vi valt att arbeta tillsammans för att skapa rätt förutsättningar, säger Bodil Evertsson, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering i Östersunds kommun.

Läs pressreleasen här: 161114 Pressrelease framtidens trygghetslarm

För ytterligare information kontakta:

Bodil Evertsson, MAR i Östersunds kommun, 063-144019, bodil.evertsson@ostersund.se

Fredrik Bergström, projektledare i Örebro kommun, 019-213009, fredrik.bergstrom@orebro.se

Henrik Essunger, projektledare utvecklingsprojektet, 070-308 09 54, henrik.essunger@posifon.se

Lars Sjögrell, pressansvarig Posifon, tfn: 070-269 53 00, e-post: lars.sjogrell@perspective.se