Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Phoniro, ett företag inom ASSA ABLOY, stärker nu sitt erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar för GPS-larm och mobila trygghetslarm.

Posifon, som leder utvecklingen av trygghetslarm som även fungerar utanför hemmet, har ett brett utbud av olika GPS-larm och mobila trygghetslarm. Bolaget har lång erfarenhet inom området och har tillsammans med sina kommunala kunder byggt sammanbundna tjänster i den centrala plattformen Posifon Care. Produktutbudet omfattar väldesignade enheter som antingen kan bäras som en klocka, som ett smycke runt halsen, i bältet eller som med GPS SmartSole, en sula att lägga i skon.

”Genom att komplettera vårt befintliga erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar inom GPS-larm och mobila trygghetslarm skapar vi större möjlighet att möta de individuella behoven hos våra slutanvändare och att möta kraven från framtidens omsorgstagare,” säger Magnus Fröberg, produktchef på Phoniro.

”Phoniro är en ledande aktör inom välfärdsteknikområdet och vi ser att vårt produktutbud kompletterar deras väl. Det är logiskt att knyta ihop våra GPS-larms tjänster med det rika erbjudande inom välfärdsteknikområdet som Phoniro har sedan tidigare. Vi ser stor potential i detta långsiktiga samarbete. Att vi kan erbjuda mer sammanhållna tjänster och tillsammans nå en internationell marknad med våra tjänster,” säger Henrik Essunger, VD Posifon.

Samarbetet innebär att Phoniro kommer att sälja Posifons tjänster och produkter på alla de marknader där Phoniro är aktiv.

Om Phoniro
Phoniro är ett IT-företag med ett viktigt uppdrag. Vi möjliggör ett rikare liv för en åldrande befolkning! Bolaget är en marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet och vi är en del av ASSA ABLOY. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag i Norden, Nederländerna, Storbritannien och USA använder Phoniros lösningar idag. För mer information besök www.phoniro.com.

Om Posifon
Posifon AB är ett IT/telekom-företag som utvecklar och säljer innovativa och kvalitetssäkrade tjänster för ökad välfärd. Posifons vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt utomhusaktiviteter och delta i samhällslivet.

Som marknadsledande på GPS-larm och medicinpåminnare arbetar Posifon kundnära och innovativt för ökad trygghet och självständighet. Detta ger möjlighet till ökad livskvalitet. Företaget erbjuder flera olika GPS-enheter, att bära som ett armband, en sula eller runt halsen. Allt för att användaren enkelt och snabbt ska kunna kommunicera var man befinner sig när behovet av stöd uppstår.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Fröberg, produktchef Phoniro AB
Tel 0706-184361, magnus.froberg@phoniro.com
www.phoniro.com

Henrik Essunger, VD Posifon AB
Tel 070-3080954, henrik.essunger@posifon.se
www.posifon.se/gps-larm/