Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Posifon AB, som är marknadsledande inom på GPS-baserade mobila trygghetslarm och medicinpåminnare i Sverige, har vunnit en ny stor upphandling. Regionerna Västmanland och Sörmland har tillsammans med andra regioner i samarbetet Sjuklövern upphandlat Posifons GPS-larm, även kallade mobila trygghetslarm. Avtalet gäller under två år med option på ytterligare två. Posifon hoppas nu att tjänsten ska börja användas brett i Gävleborg samt bli tillgänglig på hjälpmedelscentralerna i regionerna Uppsala och Örebro. Upphandlingen uppskattas ha ett värde på 10 miljoner kronor.

Detta är den andra stora upphandlingen som Posifon vinner på kort tid. I slutet av november blev det klart att Nacka kommun valde Posifon AB som leverantör av mobila trygghetslarm och larmmottagning. Upphandlingen var den första av mobila trygghetslarm som gjordes i Addas ramavtal. Avtalet med Nacka är över sex år.

Mobilt trygghetslarm

– Vi är förstås stolta över beskeden från både Nacka och regionerna. Vi har jobbat länge tillsammans med de regioner som erbjuder mobila trygghetslarm sedan tidigare. Förhoppningen nu är att användandet i Gävleborg ska breddas och att funktionen även ska bli tillgänglig i regionerna Uppsala och Örebro. Vi vet att alla beslut inte är på plats men vi har stora förhoppningar, säger Henrik Essunger, vd på Posifon.

Henrik Essunger

Hjälpmedelscentralen i Region Västmanland har haft
GPS-larm och mobila trygghetslarm som förskrivningsbart hjälpmedel sedan 2013. Där har sett att larmen skapat tydlig nytta och trygghet för användarna och deras anhöriga. Användandet har minskat risken för ofrivilliga försvinnanden och skapat trygghet vid aktiva utevistelser. GPS-larmet kompenserar för en kognitiv svikt som gör att individen kan ha svårt att hitta hem eller bara skapa trygghet i att användaren kan larma om något händer. Funktionen skapar förutsättningar för ökad aktivitet och självständighet utomhus, jämfört med de traditionella trygghetslarmen som bara fungerar i hemmiljön.

Flera andra regioner har följt efter Västmanland och nu erbjuds funktionen med GPS-larm och mobila trygghetslarm på Hjälpmedelscentralerna i sju av landets 21 regioner. Den aktuella upphandlingen gällde fyra av de befintliga kunderna, men Posifon hoppas att även Uppsala och Örebro ska börja förskriva larmen under avtalstiden. Uppsala omfattas av avtalet från start medan Örebro kan ansluta sig till avtalet när de är redo för det.

Posifon AB är marknadsledande inom på GPS-baserade trygghetslarm och medicinpåminnare i Sverige.

Målet är att alla omsorgstagare som vill ha också ska få använda ett mobilt trygghetslarm, som fungerar både inne och ute. Detta oavsett var i Norden de bor. Detta för att känna sig trygga, kunna leva ett aktivt liv och delta i samhällslivet. Balansen i Sverige mellan 216 000 stationära trygghetslarm i hemmet och 2000 mobila måste förändras. För att åstadkomma detta har Posifon medverkat i flera forskningsprojekt och arbetat aktivt med sina kunder för att skapa förutsättningar för större användande runt om i hela Norden.