Kategori: Nyheter

mars 15, 2012

Etiska aspekter vid användande av mobila trygghetslarm i studien

I studiens inledande rekryteringsfas har många kommunrepresentanter ställt frågor om de etiska aspekterna vid nyttjande av mobila trygghetslarm. Detta är mycket centrala frågor och utvärdering av de etiska aspekterna är… Fortsätt läsa »

februari 13, 2012

Posifon i fokus i forskningsstudie om mobila larm

Nu startar ett forskningsprojekt finansierat av Alzheimerfonden och Hjälpmedelsinstitutet som fokuserar på nyttan med mobila larm. – Vi är övertygade om att ny teknik kan höja livskvaliteten för personer med… Fortsätt läsa »

Upplåsta dörrar på Distansgatan 7

Gruppboendet Distansgatan 7 i Borås, blev av Sveriges Pensionärers Riksförbund utsett till “2010 års äldreboende” och har fått beröm från bland andra Fredrik Reinfeldt för sitt arbete med att låta… Fortsätt läsa »

Ökad rörelsefrihet bland äldre i Västerås

Västerås är en av flera kommuner som just nu testar hur mobila personlarm kan höja livskvaliteten för äldre och funktionshindrade personer inom omsorgen. – Många äldre har tidigare känt sig… Fortsätt läsa »

”Posifon har förbättrat vår familjesituation”

Leo är sju år. Liksom många andra med Downs syndrom är han rymningsbenägen och har svårt att uttrycka var han befinner sig och var han bor. – När vår son… Fortsätt läsa »

december 14, 2011

Offentliga Affärer skriver om Posifon

Affärstidningen för offentlig sektor uppmärksammar Posifon i en artikel om Västerås kommun. – Med Posifon ökar rörelsefriheten och fler äldre vågar ge sig ut på egen hand. Det säger Hannes… Fortsätt läsa »

oktober 20, 2011

Posifons larm i fokus i nytt forskningsprojekt

Nu blir Posifon föremål för en studie som i stor skala ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga. Genom studien vill man också… Fortsätt läsa »

juli 7, 2011

Västerås Stad bloggar om Posifon – följ det spännande projektet

Nu har Västerås Stad börjat använda Posifons mobila trygghetslarm. Under sex månader ska personer inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade testa larmen. Syftet är ge brukarna möjlighet att röra sig… Fortsätt läsa »

maj 20, 2011

Radio P4 uppmärksammar Posifons trygghetslarm – sänder direkt från Distansgatan

Gruppboendet Distansgatan 7 i Borås har använt sig av en GPS- och internetbaserad larmtjänst från företaget Posifon under två års tid. Tack vare larmtjänsten har de boende fått ökad livskvalitet och trygghet.

maj 15, 2011

Västerås Stad blir den 16:e kommunen som använder Posifons tjänster

Västerås Stad har beslutat att köpa in Posifons mobila trygghetslarm för att utvärdera hur de kan användas för att öka tryggheten och aktivitetsgraden bland invånare, äldreomsorg social omsorg och LSS.… Fortsätt läsa »