Västerås, Malmö, Gävle, Motala, Stockholm, Göteborg, Lerum, Kalmar med flera. En aktiv höst med många mässor och träffpunkter är till sin ända. Många vill få inspiration, lära sig mer och prova. Posifon har varit på plats för att informera och ge tips om hur ny teknik kan underlätta när man vill leva ett aktivt liv.

– När man känner sig trygg mår man bättre och är mer aktiv. Många användare hör av sig till oss och berättar att de har börjat gå ut och röra sig i naturen tack vare våra larm. Det är fantastiskt, säger Henrik Essunger, vd för Posifon.

På mässorna tydliggörs hur behov och förutsättningar skiljer sig mellan olika människor. Många äldre skulle vilja vara mer aktiva men begränsas av att närstående inte finns i närområdet om något händer. Det kommunala stödet finns inte tillgängligt utomhus och intresset för Posifon och Landräddningen har därför varit mycket stort.