Norrbottens läns landsting driver Remodem – ett internationellt projekt för att utveckla stöd åt demenssjuka i glesbygdsområden. Tillsammans med samarbetspartners i Skottland, Färöarna, Norge och Grönland har man beviljats ungefär 9,5 miljoner kronor för att driva projektet.

Remodem ägs av Norrbottens läns landsting och genomförs i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten och verksamheter i Skottland, Färöarna, Norge och Grönland. Posifons mobila trygghetslarm ingår i projektet där man undersöker hur ny teknik kan öka livskvaliteten hos demenssjuka och deras anhöriga. Deltagarna kommer från glesbygdsområden där det ofta är svårare att få tillgång till stöd och specialistvård jämfört med människor som bor i städer.

Tekniska lösningar och hjälpmedel
Projektet startade i oktober 2012 och avslutas i augusti 2014. Syftet är att utveckla arbetssätt och ta fram riktlinjer för hur man kan ge stöd åt demenssjuka och deras anhöriga i glesbygden.
– Det handlar om tekniska lösningar och hjälpmedel som underlättar i vardagen, säger Stefan Sävenstedt, projektledare för Remodem och forskare vid Institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet.

Ger stöd även i ett tidigt skede
Inom ramen för riktlinjerna kommer man att utveckla en verktygslåda utifrån beprövade arbetsmetoder och hjälpmedel. Målet är att öka livskvaliteten hos demenssjuka och möjliggöra ett aktivt liv.
– Oavsett om man är i ett tidigt skede av sjukdomen eller om man har en långt gången demensproblematik kan man ha stor nytta av ett hjälpmedel. Vi har sett att Posifons mobila trygghetslarm fungerar väldigt bra för aktiva personer som vill kunna vara ute i naturen, säger Stefan Sävenstedt.

Resultatet av projektet kommer att spridas till alla verksamheter inom demensvård i Norrbotten. På remodem.eu kan man läsa mer om projektet.