Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Myndigheten för i delaktighet har av regeringen fått uppdraget att utreda kring information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. Något Posifon välkomnar.

– Ökat användande av den teknologi som vi vet idag fungerar väl ökar trygghet och möjligheten för många att leva ett aktivare liv. Uppdraget som myndigheten nu får är i linje med vad vi förutspått och torde vara ett steg mot ökat användande av exempelvis trygghetslarm som inte bara fungerar när man i hemma i bostaden, säger Henrik Essunger, VD på Posifon AB.

Uppdraget är sammanfattat i fem punkter:
• Myndigheten för delaktighet ska fortsätta att ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård. Arbetet med trygghetslarm ska särskilt prioriteras.
• Myndigheten för delaktighet ska bygga upp en nationell plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi.
• Myndigheten för delaktighet ska inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknologi.
• Myndigheten för delaktighet ska inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi.
• Myndigheten för delaktighet ska stödja införande och användning av teknik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Ladda ner uppdraget i sin helhet