<< Tillbaka

Handlingsplaner og samtykke – Danska

For at forenkle alarmhåndteringen og sikre, at tjenesterne bruges korrekt, er der handlingsplaner til rådighed for eftersøgning og alarmer.

Handlingsplanen guider dig i, hvordan du forventes at agere for at give brugeren den bedst mulige støtte i de situationer, der måtte opstå.

Når en alarm er oprettet, og du har valgt at håndtere den, kan du gå til den handlingsplan, der er skrevet for den aktuelle bruger og alarmtype. For at hjælpe dig med at håndtere alarmen, bliver du som alarmmodtager guidet igennem alarmbeskeden ved hjælp af handlingsplanerne. For at finde handlingsplanerne skal du klikke på menuen nederst til venstre og derefter vælge “Handlingsplan”.

Du ser handlingsplanerne som en liste og kan hurtigt gennemlæse alle trinene.

For at lukke visningen skal du trække dens titelrække ned over skærmen. Du kan altid vende tilbage til listen, mens du håndterer alarmen eller have søgningen aktiv.

Tip! Handlingsplanerne er udarbejdet som en generel beskrivelse for alle i hele kommunen. De kan tilpasses til netop din afdeling, men også tilpasses individuelt til en specifik bruger samt alle de forskellige alarmtyper, der findes. Hvis du mener, at noget skal ændres, så noter i hvilken visning / i hvilken position i alarmflowet, du mener at handlingsplanen skal ændres. Skriv et forslag til en ny tekst ned og bed personen, der har administratorrettigheder, om at opdatere systemet via en webbrowser.


Samtycke

Det er altid vigtigt at få brugerens samtykke til den indsats, der ydes. For at understøtte og kvalitetssikre brug af velfærdsteknologi har vi i PosifonCare opdelt samtykket i tre dele.

Disse tre samtykker kan administreres og registreres i appen.

Samtykke til at bruge funktionen

Der er udviklet kommunikationsstøtte, der kan bruges til at forenkle præsentationen af ​​funktionen. Sørg for, at din chef arrangerer disse, når det er nødvendigt.

Samtykke til den foreslåede handling

I forbindelse med en alarm kan du som alarmmodtager registrere, at du er “Hos Personen” og registrere, at du har fået samtykke. Dette gøres via knappen “Personlig”.

Når du trykker på knappen, logger systemet, at du er hos brugeren. Ved at afslutte alarmen i appen viser du, at du forlader brugeren.

Du får derefter flere spørgsmål at besvare. Du gemmer dine svar ved at trykke på “Gem”. Du behøver ikke svare på alle spørgsmålene for at kunne svare. Det er registreret, at du som indlogget har forsøgt at give din støtte til brugeren, på aktuelt tidspunkt.

Samtykke til at bære GPS-enheden/vækkeuret

I appen er det muligt at registrere, når man hjælper brugeren med at tage sin enhed på, hvis brugeren har taget den af ​​og sat den på opladning eller hvis brugeren nægter at have den på.

Dette registreres ved at vælge menupunktet “Hjem”, klikke på brugerens navn, og derefter klikke på menuen nederst til venstre og vælge “Log samtykke”.

Når du er inde i oversigtsmenuen, vælger du den mulighed, der passer dig bedst. Det er herefter registreret, at du som indlogget har hjulpet brugeren på dette tidspunkt.

Brugt rigtigt giver det værdifuld information om, hvorvidt personen har GPS-enheden på eller ej, og hvornår han sidst havde den på. Dette er vigtig information hvis brugeren har taget enheden af ​​og derefter er gået ud uledsaget.

<< Tillbaka