Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

PosifonCare

PosifonCare

Kvalitetssäkrat verksamhetssystem

PosifonCare är ett kvalitetssäkrat verksamhetssystem för GPS-larm som har utvecklats tillsammans med åtta kommuner i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Målet har varit och är att möjliggöra ett bredare användande av GPS-larm och därmed också skapa effektiva och kvalitetssäkra arbetssätt med god användarvänlighet. Då alla människor är unika, har olika behov, önskemål samt förutsättningar så krävs det att det finns en bredd i såväl funktion samt i utformning av GPS-enheter. Vi har utvecklat ett unikt sätt att tillmötesgå allt detta via tjänsten PosifonCare.

Anpassat efter nordisk omsorg

Trygghetslarm är den absolut vanligaste formen av välfärdsteknik och det har använts i alla kommuner i årtionde. Ett traditionellt trygghetslarm fungerar endast i hemmet medan GPS-larm möjliggör såväl inomhus- som utomhus användning. GPS-larmet ger förutsättning för rörelsefrihet utifrån användarens behov och önskemål. PosifonCare är ett kvalitetssäkrat verksamhetssystem anpassat efter nordisk omsorg för att hantera den utmanande komplexiteten att användaren kan larma oavsett plats. De åtta kommunerna som var med i utvecklingen av PosifonCare hade dragit lärdomar och utvecklat arbetsmetodik för att erbjuda tjänsten och tillsammans har vi utvecklat en tjänst som ska klara av alla de olika krav på såväl säkerhet som funktion som en kommun, region eller privatperson ställs inför.

Individanpassas utefter behov

PosifonCare individanpassas utifrån användarens behov. Vi anser att det är viktigt att GPS-enhet väljs utifrån användarens önskemål om hur den ska bäras samt vad som är syftet med att erbjuda tjänsten. Vilken funktion eller aktivitet är det man vill bibehålla? Det unika med PosifonCare är att alla våra GPS-larm är inkopplade i samma tjänst, vilket gör att våra kunder kan välja den enhet som passar användarens behov bäst för att då öka förutsättningarna att larmet är med när den verkligen behövs. För personal eller anhöriga är tillvägagångssättet i hur man gör en sökning eller hanterar larm densamma vilket underlättar för de som ska lära sig tjänsten. Det är ett enkelt och användarvänligt sätt att hantera alla varianter av GPS-larm.

Skräddarsydd larmmottagning

Larmmottagningen kan schemaläggas efter den enskildes behov och önskemål. Larm kan skickas till olika larmmottagare vid olika tidpunkter och ges olika prioritet utifrån individuella inställningar. Om larmmottagaren inte tar larmet så eskaleras det vidare till andra larmmottagare enligt individuella inställningar. Det är möjligt att låta anhöriga ta hand om larmen under en viss tid på dygnet, personal i hemtjänsten eller en larmcentral.

Finns som både Android-app och iPhone-app
Utreda mats
Individanpassning
Enkla användarinställningar och handlingsplaner. Anpassa tjänsten efter brukarens behov och förutsättningar. Flera olika GPS-larm med olika funktionalitet samt sätt att bära enheterna på.
thumbnail_utforma uppdrag
Flexibelt
Kan anpassa efter verksamhetens förutsättningar och behov. Anpassningsbar larmmottagning. Handlingsplaner efter behov och förutsättningar. Personrofil för att säkerhetsställa bemötandestategi.
thumbnail_Kvalitetssäkrat
Kvalitetssäkring
IT-säkerhet, arbetsmetodik: Öppet system med möjlighet till integration med andra system. Hög IT säkerhet och anpassat för GDPR. Flerfaktorsautentisering med integrationsmöjlighet mot kommunens övriga system. Givetvis redundant för hög tillgänglighet.