Frihet att vara aktiv ute

Visst ska ett trygghetslarm fungera även ute! Framförallt viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Posifons mobila trygghetslarm ger ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga, med hjälp av våra GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig […]

Medicinpåminnare för varje behov

En del personer har mycket mediciner vid flera tillfällen och andra har mer sällan. Oavsett behov och omfattning är det dock viktigt att få sin medicin på rätt tid.  Beroende på vilket behov som föreligger finns olika enheter av medicinpåminnare för att anpassas till den enskildes förutsättningar och önskemål. Medicinpåminnare skapar förutsättning för att via […]

Trygghetsskapande funktioner

Användarens livssituation och förmåga avgör vilka funktioner som är viktiga för att känna trygghet. För vissa är möjligheten att enkelt larma till anhöriga eller en larmcentral avgörande. För omsorgspersonal och anhöriga till en person med demenssymtom som ibland har svårt att lokalisera sig är det en ömsesidig trygghet att kunna bli varse om personen rör sig utanför […]

Vetenskapligt utvärderat

På Posifon värdesätter vi den personliga integriteten och att användaren kan bibehålla sin självständighet och trygghet trots en förändrad livssituation eller hälsobild. Utifrån denna grundvärdering har vi utvecklat ett flexibelt system för att passa många olika behov både kopplat till våra GPS-larm men också för gällande medicinpåminnare. Idag erbjuder vi de enda vetenskapligt utvärderade GPS-baserade […]