Dosdispenserade läkemedel (Apodos)

En medicinpåminnare och läkemedelsfördelare kan göra mer än bara påminna att ta medicinen. Medido som är en läkemedelsfördelare vi rekommenderar till Apodos-användare, den påminner inte bara användaren att ta medicinen utan den hjälper även användaren att klippa upp påsen för enkelt tagande av medicinen.

Övriga läkemedel (Dosett)

Careousel är en liten, smart och lättanvänd dosett med påminnelsefunktion. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt medicin vid rätt tidpunkt. Careousel GSM är försedd med en inbyggd mobiltelefonmodul som gör att man kan larma med SMS, ställa in Careousel i en webbsida och få full kontroll på när medicinen tagits.