En medicinpåminnare och läkemedelsfördelare kan göra mer än bara påminna att ta medicinen. Medido som är en läkemedelsfördelare vi rekommenderar till Apodos-användare, den påminner inte bara användaren att ta medicinen utan den hjälper även användaren att klippa upp påsen för enkelt tagande av medicinen.