Careousel är en liten, smart och lättanvänd dosett med påminnelsefunktion. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt medicin vid rätt tidpunkt. Careousel GSM är försedd med en inbyggd mobiltelefonmodul som gör att man kan larma med SMS, ställa in Careousel i en webbsida och få full kontroll på när medicinen tagits.