Medicinpåminnare skapar trygghet

Man vet hela tiden att man påminns om att ta den viktiga medicinen. Man slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. En medicinpåminnare både påminner och förhindrar feldosering. Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är […]

Olika funktioner och behov

Vissa vill ha en portabel medicinpåminnare som kan följa med på aktiviteter eller till arbetet, för andra är det viktigt att medicinen förvaras på ett säkert sätt. Vare sig det är en Careousel, Medido eller MiniTell. Olika medicinpåminnare behövs för att kunna svara upp på de olika behöv som finns och vi kan erbjuda ett […]