Man vet hela tiden att man påminns om att ta den viktiga medicinen.
Man slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. En medicinpåminnare både påminner och förhindrar feldosering.

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför en uppkopplad medicinpåminnare en fyller en viktig funktion. Vi behöver inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma gång.