Vilka är argumenten och vad är vinsterna i att använda GPS-larm i den situation vi nu befinner oss i?

Hur kan GPS-larm möjliggöra social distansering, stärka självständighet och fysisk aktivitet?

Vad behöver kommunen och omsorgspersonalen veta för att möjliggöra detta? Vad måste vi göra nu och vad kan vänta?

Vi kommer på detta webinar att fokusera på den målgrupp som använder GPS-larm med utgångspunkt att höja deras självständighet. 

Har du frågor så maila dem till oss!

Anmäl dig till info@posifon.se så kommer du den 27:e april få en länk för deltagande!