maj 7, 2020

Vi möts i webinar 18:e och 19:e maj


Webinarie 1 Den 18:e maj kl 14-15 genomför vi en repris på vårt uppskattade webinar med fokus på den målgrupp som använder GPS-larm främst för att höja sin trygghet och självständighet. 

  • Hur kan GPS-larm användas för att stärka självständighet?
  • På vilket sätt kan GPS-larm användas för att stödja i tider av Covid-19?
  • Vad säger våra myndigheter om rådande situation?
  • Hur kan GPS-larm möjliggöra social distansering, stärka självständighet och främja fysisk aktivitet?
  • Vad behöver kommunen och omsorgspersonal veta för att möjliggöra detta?
  • Vad måste vi göra nu och vad kan vänta?

Anmäl dig till info@posifon.se så får du en länk för deltagande!

Ring eller maila oss om de har frågor.

Webinar 2 är ett nytt webinar riktat mot hur GPS-larm kan stödja personer med demenssjukdom.

19:e maj kl 14-15 kommer vi fokusera på hur GPS-larm kan individanpassas till personer med demenssjukdom

  • Vilka är anledningarna och vad är vinsterna i att använda GPS-larm för denna målgrupp?
  • Vad är viktigt för att möjliggöra individanpassning för denna målgrupp?
  • Hur kan ni säkerställa samtycket i alla delar av användandet?
  • Vad behöver kommunen och omsorgspersonalen veta för att möjliggöra användande?

Anmäl dig till info@posifon.se så får du en länk för deltagande!

Ring eller maila oss om de har frågor.

Kategorier

Arkiv