Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Det händer mycket runt Posifon just nu och som ett resultat av detta har vi tillsammans med våra kunder och partners fått förmånen att fylla konferensprogrammet och mäss-scenen under MVTe med fyra presentationer.

Utvecklingssamverkan GPS-larm, som vi driver ihop med åtta kommuner, kommer presentera sitt halvtidsresultat den 25/1 kl 09.10 i konferenssal M2. GPS LARM – EN MÖJLIGHET ATT LEVA VARJE DAG LIVET UT. Här kommer de medverkande kommunerna presentera flera viktiga nyheter, vilka kommer följas upp med ett ytterligare konferenspass kl 13.15 i Sal M5. Läs mer längre ner.

Under dag ett, den 24/1 kl 10.10, kan du på mäss-scenen få ta del av lärdomar från det införande projekt som Kerstin Stambert, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, bedrivit gällande GPS-larm. Du får ta del av deras tankar kring målgruppsvalen för tjänsterna, där de började erbjuda larmen till personer med medel eller långt gången demens men ganska snart valde att gå över till att inte erbjuda larmen i de senare skedena av demenssjukdomen utan istället fokusera på att komplettera de ordinarie trygghetslarmen och tidsstyrd ledsagning för att med ett förebyggande synsätt upprätthålla aktivitet och självständighet. Projektet har slagit mycket väl ut och Kerstin kommer presenterar vad de nu har för planer framåt.

Direkt efteråt, kl 10.30, kan du få veta mer om det spännande projekt som vi just nu driver tillsammans med Landräddningen. I somras vann vi Post och Telestyrelsens innovationspris för en aktiv fritid, tillsammans med Landräddningens partnerskap. Viktor Carlson, en av våra designers, kommer berätta vad som utvecklats och vilka förbättringar det ger framförallt för målgrupperna synskadade och/eller appanvändare med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Dag två inleds som sagt med en redovisning av projektresultaten i föreläsningen GPS LARM – EN MÖJLIGHET ATT LEVA VARJE DAG LIVET UT. I enlighet med programmet är fokuset:
Välfärdsteknologi tjänster tenderar att utgå från teknikens utformning, men vi måste utgå från människans behov. Sju kommuner samarbetar nu för att tillsammans utveckla GPS-larms tjänsterna så att de är anpassade efter användarnas behov och omsorgens förutsättningar. Projektgruppen kommer presentera sina delresultat, inkl nya modeller för ett strukturerat införande av tjänsterna i större skala. De har tagit sig an flera av de svåra problem som uppkommer kopplat till tjänsten och användandet av larm som fungerar utomhus och vill i dialog utveckla svar och ett system som kvalitetssäkrar användandet av tjänsterna.

Efter lunch, kl 13.15, så genomförs en presentation och debatt på temat HUR KAN SAMVERKAN FÖRBÄTTRAS SÅ ATT VÄLFÄRDSTEKNIKTJÄNSTER PRESENTERAS TIDIGT OCH KAN STÖDJA FORTSATT AKTIVITET.
Utgångspunkten är att flera välfärdstekniktjänster som utvecklats på senare år tillgängliggörs brukaren först i för sent skede, t ex i demenssjukdomen. Kommunerna ser behov av att de andra samhällsaktörerna mer aktivt tillgängliggör de tjänster som förordas så att personer börjar utnyttja dem i ett tidigt skede. Innan situationen har utvecklats så att den kommunala omsorgen måste ta ett mycket stort ansvar. Det skulle underlätta för den kommunala omsorgen men framförallt kunna förbättra livssituationen för många individer, samtidigt som det är samhällsekonomiskt lönsamt. Hur kan primärvården, minnesmottagningarna, kommunen och andra aktörer tillsammans tillgängliggöra tjänsterna mer aktivt?
Vi kommer presentera goda exempel från olika håll i landet och försöka hitta lösningar.

Mycket intressanta föreläsningar att delta i men glöm inte att du också är varm välkommen till vår monter B:32 för att diskutera något av ovanstående eller om du helt enkelt är nyfiken på vad vi kan erbjuda just dig.