Utvecklingen går snabbt och det gäller att hålla sig ajour med vad som händer. Inom Posifon anstränger vi oss för att alltid ha hög kundservice, alltid ha bra svar och bjuda på viktig information.  Nu händer så mycket att vi bjuder in till korta webbinar i aktuella ämnen. Under november – december kommer ämnena vara:  

Höör har gått från enstaka GPS-larm till breddinförande, ta del av deras erfarenheter!

Kristin Person, innovationsledare i Höörs kommun kommer åter för att berätta om deras införande av GPS-larm. Kristin kommer delge deras erfarenheter och vad som är viktigt att tänka på när GPS-larm nu är en permanent insats. Kristin lyfter såväl nyttoeffekter som vikten av nya arbetssätt där de bland annat använt sig av Posifons kvalitetsledningsunderlag. Med på webbinariet är även Anna-Lena Frändeborn som kommer ge en kortare introduktion till tjänsten samt presentera en kostnadsnyttoanalys

Klicka här för att anmäla dig – 17:e november kl 14-15.30.

Passa på att ställa frågor och ta del av viktiga lärdomar!

GDPR, GPS-larm, informationssäkerhet och molntjänster den 16 nov kl 13.00 – 14.30

Ett ständigt aktuellt ämne, där förutsättningarna förändras hela tiden och det inte är helt enkelt att navigera rätt. Vad kan ni förvänta er och vilka krav kan ni ställa på oss leverantörer? Behövs det en molntjänst för GPS-larm och kan den få innehålla personuppgifter?
Detta och mycket mer kommer diskuteras.

Klicka här för att anmäla dig

GPS-larm och avvecklingen av 2G och 3G näten den 2 dec kl 13.00 – 14.00

2G och 3G nätverken kommer avvecklas. Vad innebär detta för er?
Vad behöver göras nu och hur bör era framtida planer förändras?

Klicka här för att anmäla dig

GPS-larm och medicintekniska regelverket MDR den 9 dec kl 13.00 – 14.00

Den 26 maj infördes det nya EU-regelverket MDR, med nya hårdare regler. Hur påverkar det användandet av GPS-larm? Hur ser utvecklingen inom produktområdet ut?  

Klicka här för att anmäla dig