Nu har Västerås Stad börjat använda Posifons mobila trygghetslarm. Under sex månader ska
personer inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade testa larmen. Syftet är ge
brukarna möjlighet att röra sig fritt och att öka tryggheten för både användare, personal och
anhöriga. Klicka här för att komma till bloggen där du kan läsa mer om projektet och vad som
händer under projektets gång.