Västerås Stad har beslutat att köpa in Posifons mobila trygghetslarm för att utvärdera hur de kan användas för att öka tryggheten och aktivitetsgraden bland invånare, äldreomsorg social omsorg och LSS. Posifon hälsar Västerås välkomna som den 16:e kommunen som använder Posifons trygghetslarm.