För många är det livsviktigt att de får sin medicin vid rätt tidpunkt och i rätt dos. En av dem som fått stor hjälp av Careousel medicindosett är Jan och hans familj. När hans mor drabbades av närminnesdemens var medicinerna en av de första sakerna som skapade problem.

För några år sedan var Jans mor inne för en demensutredning där de kunde konstatera begynnande närminnesdemens. Familjen fick tips om olika hjälpmedel, bland annat Careousel, en intelligent och automatisk medicindosett. Medicinerna var en av de saker som skapade stora problem, varken mamman eller Jan visste om medicinerna hade tagits eller inte. Barnen tvingades ta ett allt större ansvar vilket gjorde att mamman kände sig både överkörd och frustrerad.

Att hitta en lösning blev akut och de valde att testa en automatisk medicindosett under en tremånadersperiod.
– Careouselen fungerar jättebra. Mamma brukar ringa mig och fråga om sin medicin, och då berättar jag om ”det flygande tefatet” på diskbänken som vi kallar den, och då minns hon. Hon blir påmind när den piper på morgonen och kvällen och tar sin medicin, säger Jan.

För många är Careousel en bra lösning när de har svårt att hålla koll på medicinerna, men ändå vill kunna sköta sig själva.
– Utan medicindosetten Careousel skulle förmodligen inte min mor leva idag. Att medicinen tas rätt är livsavgörande när det handlar om till exempel hjärtmedicin, blir det fel så är det katastrof. Många jag pratat med vet inte om att Careousel finns, vilket jag tycker är konstigt, det är ett fantastiskt hjälpmedel som fler borde känna till, säger Jan.

advance open (2)