Den intelligenta medicinpåminnaren Careousel kopplas nu samman med molntjänsten Posifon Prevent, vilket ger möjlighet till effektiv uppföljning av användarnas medicinintag. Systemet används redan idag av ungefär 45 kommuner i Norge och nu ska första kommunen i Sverige påbörja ett större pilotprojekt för att testa systemet. Posifon Prevent ska ses som ett internetbaserat uppföljnings- och kommunikationsverktyg för medicinhantering. Via internetportal så kan hemtjänsten och hemsjukvården få en överblick över vem som tar sin medicin och vem som behöver ytterligare stöd för att hantera dosintagen.

Careousel är idag den mest använda medicinpåminnaren i Sverige. Majoriteten av Sveriges landsting har den som förskrivningsbart hjälpmedel. Det är den nya vidareutvecklade versionen Careousel Advance GSM som kan kopplas samman med Posifon Prevent. Effekten är att vård- och omsorgsgivare nu centralt kan få information om vilka användare som har svårt att hantera sin medicin och med detta planera verksamheten bättre. Hemtjänsten behöver inte fokusera schemaläggningen kring medicinintagen. Hemsjukvården kan undvika korta besök som bara handlar om medicinintag, för att göra färre men längre besök när behoven finns. Värdet för användaren är minst lika stort. Frihetskänslan av att kunna styra sina medicinintag och inte behöva vara låst av att någon ska komma och ge dem medicinen är stor, enligt vetenskapliga studier i Norge.

Posifons erbjuder nu fler tjänster inom området medicinhantering och siktar på att kunna erbjuda en helhetstjänst inom kort, med flera produkter sammankopplade med IT-verktyg Posifon Prevent. Målsättningen är att underlätta livet för användare, oavsett om de använder dosett eller ApoDos, och ge effektivt stöd i arbetet för såväl hemsjukvården som hemtjänsten.

Studier både i Sverige, Norge och England visar att så många som 50 procent inte följer den medicineringsplan som lagts upp. Uteblivna medicinintag eller övermedicinering innebär stora kostnader för samhället, där konsekvenserna ofta leder till akuta sjukvårdsinsatser och sjukhusvistelser. Medicinpåminnaren Careousel har påvisats kunna minska antalet sjukvårdsinsatser men också förbättrat välmående bland användarna. Den nya uppkopplade Careousel versionen tillsammans med Posifon Prevent skapar även förutsättningar till vård på distans som tidigare inte varit möjlig i stor skala.