Sundsvall är en av de 26 kommuner som deltar i forskningsprojektet där personer med demenssymptom får testa mobila trygghetslarm från Posifon. Se inslaget en minut in i sändningen.