Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Posifons långsiktiga arbete med att skapa förståelse och acceptans för GPS-larm har väckte intresse hos TV4 Nyheterna, som igår rapporterade om det. På länken nedan kan du se inslaget, som redogör för det pågående FoU-projektet och nyttan som tjänsten innebär. Även vikten av att kunna använda flera olika enheter för att möta olika behov belystes. Se klippet.

Ulla-Britt som intervjuas använder GPS-larmet som komplement till ledsagning. Ett område som vi nu satsar stort inom. Vi breddar sortimentet med ett nytt mobilt trygghetslarm för de som inte vill begränsa sig utan vara aktiv där de trivs bäst.

Enheten Active är både enkel, sportig och trygg att använda. Den är diskret, har lång batteritid och liknar mer ett aktivitetsband. Men den har inbyggd larmfunktionalitet och dubbelriktad talfunktion.

Den är utvecklad för den aktiva användaren där den personliga integriteten är viktig. Med Active runt handleden kan användaren själv larma till valda personer och då förmedla sin position. Actives larmknapp är inbyggd i enhetens display. Genom att trycka lätt på enhetens ovansida blir den digitala klockan synbar, vid två tryck syns batterinivån samt vid tryck i mer än 5 sekunder initieras larmfunktionen som sedan har tvåvägs talkommunikation.

Vi ser Active som framtidens trygghetslarm. Användare som känner behov av sällskap vid utevistelser får med Active ett larm för aktiva och en trygghet i att kunna påkalla stöd oavsett var och när de är.  Tilltalande utseende, lång batteritid, vattentålighet samt många smarta funktioner. Batteritiden är upp till 3 veckor i standby läge. En smart funktion är inomhus positionering. Genom att fästa små enheter (2 x 3 cm) i bostaden och tagga dessa med en egen text preciseras larmet och ger exakt positionering i bostaden. Dessa enheter är mycket enkla att installera och behöver ingen separat strömkälla utan har inbyggt batteri som håller cirka tre år. Användarens integritet värnas genom att denne själv väljer när position ska delas.

Om behov uppstår kan funktionaliteten breddas. Möjlighet att söka var användaren är och trygghetsområdeslarm som innebär att ett meddelande skickas när användaren lämnar ett förbestämt geografiskt område. Larmet sänds då till anhörig eller andra utvalda larmmottagare.

Med Actives smarta funktioner och långa batteritiden vet vi på Posifon att användarna kan känna en större trygghet såväl inomhus som i utomhusmiljö. Active är naturligtvis sammankopplat med vårt nyutvecklade verksamhetssystem för GPS-larm PosifonCare och tillsammans skapar de stora möjligheter att individanpassa funktionen.

Introduktionserbjudande:
Köper du Posifon Active under januari så ingår fyra stycken fyrar för inomhuspositionering (värde 1000 kr). Se priser och beställ via hemsidan. Skriv in kampanjkod: TV4.