Västerås är en av flera kommuner som just nu testar hur mobila personlarm kan höja livskvaliteten för äldre och funktionshindrade personer inom omsorgen.
– Många äldre har tidigare känt sig bundna till hemmet eftersom de traditionella hemlarmen endast fungerar i bostaden, men med Posifon ökar rörelsefriheten och fler äldre vågar ge sig ut på egen hand, säger Hannes Liljeholm, utvecklare och projektledare i Västerås stad.

Posifon är ett bolag som erbjuder mobila personlarm med internetbaserade larmtjänster som ökar tryggheten för många olika grupper, exempelvis äldre, dementa och yngre med speciella behov. Till skillnad från traditionella hemlarm ger Posifon trygghet överallt och möjliggör för behörig att, via datorn eller mobiltelefonen, se var personen med larm befinner sig när han eller hon behöver hjälp.

I maj 2011 startade Västerås stad en testverksamheten för att undersöka hur mobila personlarm kan höja livskvaliteten för användare, anhöriga och vårdpersonal. Gösta och Maggie Gärdin, är två av de personer som har fått testa ett larm från Posifon.

– Min fru är dement och det har hänt att hon har gett sig ut på natten och gått vilse. Själv har jag dålig balans och har lite svårt att gå. Vi turas om att använda larmet och känner oss mycket tryggare med Posifon, säger Gösta Gärdin, 82 år.

Användaren har på sig larmenheten som ett armbandsur. Med enkla knapptryck kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal.
– Om man är aktiv håller man sig friskare och minskar risken för fallskador. Många äldre har en önskan om att kunna bo kvar hemma längre och tekniken kan bidra till att göra det möjligt, säger Hannes Liljeholm.

– Vi har arbetat intensivt med att utveckla en produkt som möjliggör ett självständigt liv och som höjer livskvaliteten för både användare och närstående. Många människor har behov av extra trygghet och Posifon ger stöd till alla oavsett hälsotillstånd, säger Henrik Essunger, vd för Posifon AB.

Just nu pågår ett forskningsprojekt finansierat av Alzheimerfonden som ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet, som genomförs av Högskolan i Borås, fokuserar på Posifons personlarm och får Alzheimerfondens enskilt största anslag inom vårdutveckling under 2011.

För ytterligare information kontakta:Hannes Liljeholm, utvecklare och projektledare, Västerås stad, tfn, 021-39 49 10, hannes.liljeholm@vasteras.se
Henrik Essunger, vd Posifon AB, tfn, 0703-08 09 54, alt. henrik.essunger@posifon.se, www.posifon.se

Posifons vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Många människor har behov av ökad trygghet i olika situationer. Det kan till exempel bero på ängslan för ett hastigt försämrat hälsotillstånd, ett dåligt lokalsinne eller svårighet att förklara var man är. Detsamma gäller dem som ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter; det kan vara en motionsrunda eller svampplockning för den ene, skidåkning eller ridning i naturen för den andre. Posifons trygghetstjänst gör att man enkelt och snabbt kan kommunicera med och lokalisera den som bär mobilen.