Landräddningen har tagit fram en larm-app för användare och larmmottagare. Larmmottagare kan använda appen för att ta emot larm från Posifons mobila trygghetslarm. Användare av Posifons larm ska då registrera sig på landraddningen.com och ange att anhöriga ska kunna ta emot larm via Landräddningens app. Kontakta oss på Posifon för mer information.