Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Torsdagen den 16 maj, i samband med Hjälpmedelscentrum Västmanlands Inspirationsdagar, startar en fullskalig pilotstudie av Landräddningen i Västerås i nära samarbete med Västerås stad. Då testas Landräddningens funktion fullt ut med larmcentral och volontärmatchning. Cirka 1 000 personer ingår i studien. Den 16 maj kommer också appen att vara nedladdningsbar över hela Sverige för alla som vill använda Landräddningen för att kunna larma närstående och familj.
Vid årsskiftet beräknas Landräddningens funktion fullt ut vara tillgänglig över hela Sverige.

– Landräddningen är ett spännande och viktigt koncept för ökad trygghet för utsatta grupper genom frivilliginsatser. Vi vill gärna bidra till en framgångsrik utveckling för Landräddningen och har därför valt att delta i denna pilotstudie för att prova och utveckla konceptet, säger Mats Rundkvist, projektsamordnare, sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad.

Pilotstudien av Landräddningens fulla funktionalitet inleds den 16 maj och pågår fram till december 2013. Hälsohögskolan i Jönköping kommer att följa, dokumentera och utvärdera studien.
– Vi tror att den ökade tryggheten som Landräddningen innebär för dem som ansluter sig som larmanvändare kan bidra till att fler vågar vara aktiva och rörliga i samhället på egen hand, något som starkt bidrar till en ökad folkhälsa och ett större välmående. Viktiga grupper som kommer att kunna vara larmanvändare är äldre personer och personer med funktionsnedsättning, inte minst då ungdomar, men vi tror också att gemene man i olika situationer kommer att välja att öka sin trygghet genom att bli larmanvändare, säger Mats Rundkvist.

Även Tunstall, ett världsledande företag på trygghetslösningar inom omsorgssektorn, kommer att medverka i pilotstudien. Larm där användaren vill utnyttja möjligheten till volontärsmatchning går till Tunstalls larmcentral där välutbildad personal tar emot och utvärderar larmen. Tunstall har Sveriges största larmcentral som idag används av cirka 45 000 brukare i över 100 kommuner.

– Pilotstudien är förstås ett viktig steg mot den heltäckande nationella lanseringen av Landräddningen som vi planerar till årsskiftet. Förstås är vi väldigt stolta över att Västerås stad, Hälsohögskolan i Jönköping och andra partners medverkar. Utfallet av studien blir viktig för Landräddningens fortsatta utveckling, säger Henrik Essunger, vd för Posifon och en av initiativtagarna bakom Landräddningen.

Drivande bakom den ideella organisationen Landräddningen står bland andra Civilförsvarsförbundet, Sveriges Pensionärsförbund och företaget Posifon, som utvecklar mobila trygghetslarm. Andra samarbetspartners är bland andra Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Essunger, vd för Posifon, tfn: 0703-08 09 54
Anders M Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, tfn: 0706-47 60 95,
Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på Sveriges Pensionärsförbund, tfn: 08-692 32 58
KG Rosén, professor på Högskolan i Borås, tfn 0733-72 22 02
www.landraddningen.com