Vi är glada att presentera vår nya och förbättrade hemsida. Testa den och dela med dig av dina åsikter. Din feedback är värdefull för oss! Besök nya hemsidan här

Socialchefsdagarna - Information om formulär

Du har i detta formulär angett kontaktuppgifter med avsikten att boka en mötestid med Posifon under socialtjänstdagarna 2023 (evenemanget). Vi kommer därför att behandla eventuella personuppgifter (den mailadress du anger) för Ändamålet att kunna tillhandahålla och administrera den efterfrågade mötestiden för dig under detta evenemang samt ha möjlighet att följa upp samtalet inom två veckor efter evenemanget.

Den rättsliga grunden för behandlingen av eventuella personuppgifter (den mailadress du anger) är att den är nödvändig för att kunna uppfylla den tjänst du begärt, dvs. administrera möte med Posifons representanter på evenemanget (fullgörande av avtal).

Posifon AB, Org.nr 556744-3964 är personuppgiftsansvarig och dina kontaktuppgifter (mailadressen du angett) lagras av Posifon i 30 dagar efter genomförandet av evenemanget, varpå de därefter raderas.  Om du vill ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen innan informationen raderas kan du vända dig till info@posifon.se

Du kan vända dig till info@posifon.se om har frågor avseende behandlingen eller om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter i Dataskyddsförordningen omfattar:

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar..

Du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som kan kontaktas via imy@imy.se eller 08-657 61 00