Just nu kämpar många med att få tid och resurser att räcka till. Det görs ett fantastiskt arbete av många. Det är glädjande och gör oss tacksamma att se den kämparvilja och det engagemang som finns hos er våra kunder. Vi vill naturligtvis dra vårt strå till stacken och ser att vi kan stödja så väl användare som personal på flera sätt. De kommunala resurserna är som alltid knappa och ni kan få ut mer genom att använda de möjligheter som finns till buds. I dessa tider ser vi tydligt vilken nytta välfärdsteknik kan göra för att stötta omsorgen. I en tid där det som inte är akut prioriteras ner behöver vi vara lösningsorienterade.  Digitala vårdtjänster, kameratillsyn, Ipad och andra tekniska tjänster möjliggör att vi i dessa tuffa tider av restriktioner kan nå fram till varandra. Vi kan erbjuda såväl medicinuppföljning som hälsouppföljning på distans. GPS-larm gör personer mer självständiga.

Myndigheterna är tydliga med att vi behöver öka den sociala distanseringen men att det samtidigt är viktigt att bevara folkhälsan och ge trygghet. Vi upplever en ökning i efterfrågan kopplat till begreppet E-ledsagning med GPS-larm. Med syfte att minska smittspridning, frigöra personalresurser, säkerställa att individer får stöd och möjlig fysisk aktivitet är ett GPS-larm med talmöjligheter en viktig resurs. E-ledsagning är en insats som syftar till att ge fysiskt aktiva personer möjlighet att självständigt utföra de dagliga sysslor som omsorgen ofta börjar erbjuda som första insatser hos en ny brukare. Det är ett sätt att kunna agera förebyggande och rehabiliterande samt kunna skjuta på behovet av andra kommunala insatser. En insats som fått stor spridning i kommuner under senaste året.     

E-ledsagning skapar trygghet. Om något oförväntat sker så är hjälpen nära. Utevistelser kan göras på ett ansvarsfullt sätt och behöver inte innebära att detta görs tillsammans med andra eller på bestämda tider. Det säkerställer att den enskilde kan känna sig trygg på sin balkong eller på tomten men även vid hämtning av post eller när sopor ska kastas. Rehabilitering och förebyggande arbete kan ske med stöd av GPS-larm som förutom enkla kommunikationsmöjligheter även har fallarm och andra smarta funktioner. Genom utvecklingen av anhörigfunktionalitet i PosifonCare, enligt kommuners önskemål och krav, kan vi nu möjliggöra att såväl familjen som kommunen kan ansvara för hela eller delar av stödet under olika tider. En ack så viktig möjlighet i dessa dagar.

Ovanstående ger även effekter på arbetsmiljön där vissa insatser tyvärr inte kan prioriteras under de pressade förhållande som pandemin ger. Vi kan minska antalet icke nödvändiga besök och därmed sociala kontakter. 

På Posifon märker vi att fler och fler bokar digitala möten och utbildningar med oss vilket effektiviserar vår verksamhet och möjliggör att vi nu kan vara mer tillgängliga för er. Vi har under en längre tid arbetat med en digitaliserad hjälpmiljö och nu lanserar vi den första versionen. Vi öppnar nu i veckan upp så att alla våra kunder kan dra nytta av den. För er innebär det att ni med bild och videostöd kan utbilda internt och/eller möjliggöra självstudier. Hör av er till oss om ni vill ha mer information. 

Vad kan vi mer göra för att underlätta?